Bivol Cezara

Publicații
Proiecte

Brevete de invenție - 3 brevete de invenție în domeniul biotehnologiei microalgelor și fungilor miceliali

Publicații în Acces Deschis
2017
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BIVOL, Cezara; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; TIURINA, Janeta; LABLIUC, Svetlana; CLAPCO, Steliana; DVORNINA, Elena; GUTSUL, Tatiana; RUSU, Emil. Effect of nano-oxides TiO2 and Fe3O4 on lipase biosynthesis by Aspergillus niger CNMN FD 01 micromycete. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 2(332), pp. 125-130. ISSN 1857-064X.
2. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил. Особенности биосинтеза липаз микромицетом Rhizopus arrhizus CNMN- FD- 03 под влиянием наночастиц окислов некоторых металлов. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 2(332), pp. 116-125. ISSN 1857-064X.
Articole în culegeri naționale
1. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил; DVORNIKOV, Dmitri. Аспекты направленного синтеза протеаз у мицелиальных грибов с использованием наноокислов металлов. In: Microelectronics and Computer Science. Ediția 9, 19-21 octombrie 2017, Chisinau. Chișinău, Republica Moldova: Editura UTM, 2017, ISBN 978-9975-4264-8-0.
2016
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. BULHAK, Ion; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; BOUROŞ, Pavlina; TIURINA, Janeta; BOLOGA, Olga; BIVOL, Cezara; CLAPCO, Steliana; VEREJAN, Ana; LABLIUC, Svetlana; DANILESCU, Olga. Structure and some biological properties of Fe(III) complexes with nitrogen-containing ligands. In: Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 1(11), pp. 39-49. ISSN 1857-1727.
Categoria B
1. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил; НИКОРИЧ, Андрей. Влияние нано окислов некоторых металлов на биосинтез внеклеточных гидролаз микромицетов. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 164-171. ISSN 1857-064X.
2014
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; BIVOL, Cezara; STRATAN-BINZARI, Maria; TIURINA, Janeta; CLAPCO, Steliana; REVA, Veaceslav; LABLIUC, Svetlana. Action of Millimeter-range Electromagnetic Radiation on Polypeptide Spectrum of Amylolytic Preparations from Aspergillus Niger 33-19 CNMN FD 02A Strain. In: Электронная обработка материалов. 2014, nr. 1(50), pp. 72-77. ISSN 0013-5739.
Categoria C
1. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; COROPCEANU, Eduard; CLAPCO, Steliana; RIJA, Andrei; TIURINA, Janeta; BIVOL, Cezara; BOLOGA, Olga; BULHAC, Ion. Influenţa compuşilor coordinativi ai Co(III), Cu(II) şi Zn(II) cu liganzi oximici asupra biosintezei hidrolazelor exocelulare la fungii miceliali. In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2014, nr. 6(76), pp. 57-70. ISSN 1814-3237.
Categoria B
1. CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; COROPCEANU, Eduard; BULHAC, Ion. Procedee de sinteză dirijată a proteazelor de către micromiceta Fusarium Gibbosum CNMN FD 12. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 1(322), pp. 119-127. ISSN 1857-064X.
2012
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BIVOL, Cezara; LAZARESCU, Ana; TURTĂ, Constantin; RUDIC, Valeriu. Acţiunea unor compuşi coordinativi ai Fe(III) cu α-aminoacizi asupra conţinutului pigmenţilor fotosintetici ai microalgei Dunaliella salina CNMN-AV-01. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 2(317), pp. 149-154. ISSN 1857-064X.
  1. 13.819.18.07 ,,Procedee inovative de valorificare a potenţialului biosintetic al microalgei Dunaliella salina – superproducent de carotenoizi şi glicerol” (2013-2014)
  2. 11.817.08.19A ,,Tehnologii microbiene inovaţionale pentru producerea polizaharidelor şi enzimelor hidrolitice cu utilizări polivalente” (2011-2014).
  3. 12.819.18.13A ,,Noi procedee de obţinere a preparatelor proteolitice cu divers grad de puritate” (2012- 2013).
  4. 09.819.18.02A ,,Tehnologii noi de obţinere a preparatelor antioxidante naturale” (2009-2010). 06.411.039A ,,Elaborarea tehnologiilor de obţinere a suplimentelor nutraceutice şi a preparatelor medicamentoase în baza biomasei de spirulină” (2006-2010).