Arhiva pentru categoria: Anunț

10.05.2022
Ziua de informare - programul Horizon Europe Programul Horizon Europe este un element-cheie în dezvoltarea socială și economică a Europei, fiind bazat pe direcțiile de dezvoltare strategică a UE și având un conținut orientat în mod decisiv spre atingerea obiectivelor de atenuare și adaptare la riscurile emergente (schimbările climatice, epidemii, etc) și de asigurare a nivelului înalt al calității vieții pentru cetățeni datorită creșterii competitivității economice. Programul cadru Orizont Europa și multitudinea de alte programe și activități interconectate sinergic între ele prezintă pentru o...
29.11.2021
Raport proiect 20.80009.5007.05 Raport proiect 20.80009.7007.03 Raport proiect 20.8009.5107.16 Raport proiect 20.80009.7007.09 Raport proiect 20.80009.5107.20 Raport proiect 20.80009.5007.28 Raport proiect 20.80009.7007 Linkul de participare la audierile publice...
26.07.2021
Candidat: DJUR Svetlana, Сercetător științific, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Laboratorul Ficobiotehnologie Conducător: RUDIC Valeriu, Doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician. Om Emerit al Republicii Moldova Consiliul Știinţific Specializat: 167.01-21-15 Tema tezei: BIOTEHNOLOGII DE OBȚINERE A PREPARATELOR CU CONȚINUT SPORIT DE SELENIU ȘI GERMANIU ÎN BAZA BIOMASEI DE SPIRULINĂ Specialitatea: 167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie Data: 29 iulie 2021 Ora: 14 00 Local: str. Academiei 1, Etajul 2, sala „Mircea CIUHRII” (b. 253) Teza de doctorat...
02.04.2021
Dispoziția N.3 despre activitatea Institutului de Microbiologie și Biotehnologie pe durata Starii de Urgență https://imb.md/sites/default/files/2021-04/Dispozitia%203.pdf...
03.03.2021
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie vă invită să participați la Simpozionul Științific Național cu participare internațională "BIOTEHNOLOGII MODERNE - SOLUȚII PENTRU PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE", lucrările căruia se vor desfășura pe data de 20-21 mai 2021, în format ONLINE. Evenimentul este unul interdisciplinar și prezintă un forum pentru discuții despre evoluția actuală și dezvoltarea colaborării în domeniul biotehnologiei moderne. În cadrul Simpozionului vor activa 2 platforme pentru discuții cu următoarele tematici: Biotehnologii moderne - soluții pentru protejarea și...
08.02.2021
Se anunţă susţinerea tezei de doctor Candidat: MOLDOVAN Anna, Сercetător științific, Institutul de Zoologie, Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice, Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie și Pedologie, Departamentul Biologie și Ecologie Conducător: LEȘANU Mihai, doctor în științe biologice, conferențiar universitar Consultant științific: TODERAȘ Ion, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician, Om Emerit al Republicii Moldova, Membru de Onoare al Academiei Române Consiliul Știinţific...
22.01.2021
La data de 04 februarie 2021, ora 14.00 se va desfășura ședința de lucru a Seminarului științific de profil la care se va discuta teza de doctor în științe biologice cu tema: „BIOTEHNOLOGII DE OBȚINERE A PREPARATELOR CU CONȚINUT SPORIT DE SELENIU ȘI GERMANIU ÎN BAZA BIOMASEI DE SPIRULINĂ” (specialitatea 167.01. Biotehnologie, Bionanotehnologie). Autor: DJUR SVETLANA, cercetător științific, laboratorul FICOBIOTEHNOLOGIE, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie Conducător științific: RUDIC VALERIU, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician, Om Emerit al R...