Cepoi Liliana

Titlul: Doctor în biologie, conferențiar cercetător
Funcția: Cercetător științific coordonator
Laboratorul Ficobiotehnologie
Telefon: 373-22 72-57-54
Email: liliana.cepoi@imb.asm.md,  lilianacepoi@yahoo.com

ORCiD
Scopus Author ID
Pagina personală în Instrumentul BIbliometric Național    

CV Ro

Domeniul de cercetare

Domeniul de activitate: 167 – Biotehnologie; specialitatea 167.01  – Biotehnologie, bionanotehnologie:
Principii active din cianobacterii şi microalge şi preparate polifuncţionale noi pe baza lor: modele de sinteză orientată, procedee şi tehnici de procesare, formule şi compoziţii, tehnologii de obţinere, studii experimentale. Modele de sinteză a nanoparticulelor și apreciere a toxicității lor cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor. Formarea de idei noi despre conceptul stresului oxidativ. 

Publicații
Proiecte

168 publicaţii, inclusiv coautor al unei monografii editate în țară și editor al unei monografii editate peste hotare (Springer), autor și autor și coautor a 8 capitole în monografii editate peste hotare, articole cotate ISI si Scopus 25, 42 brevete de inventii

 
Publicații în Acces Deschis
2017
Articole din reviste internaționale
1. ZINICOVSCAIA, Inga; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; MITINA, Tatiana; GROZDOV, D; IUSHIN, Nikita; CULICOV, Otilia Ana. Application of Arthrospira (Spirulina) platensis biomass for silver removal from aqueous solutions. In: International Journal of Phytoremediation. 2017, nr. 11(19), pp. 1053-1058. ISSN 1522-6514.
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana. Particularitățile manifestării stresului oxidativ indus de cupru (II) la Spirulina platensis. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 4(47), pp. 39-44. ISSN 1857-0461.
2. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; BECZE, Anca; SIMEDRU, Dorina; RUDIC, Valeriu. Conţinutul pigmenţilor şi activitatea antioxidantă la Arthrospira Platensis în condiţii de stres hipotermic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 3(333), pp. 136-144. ISSN 1857-064X.
3. FURDUI, Teodor; DUCA, Gheorghe; GULEA, Aurelian; TODERAŞ, Ion; CIOCHINĂ, Valentina; CEPOI, Liliana; CHIRILOV, Alexandru; CODREANU, Svetlana; MISCU, Vera. Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere). In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 170-175. ISSN 1857-064X.
4. FURDUI, Teodor; DUCA, Gheorghe; GULEA, Aurelian; TODERAŞ, Ion; CIOCHINĂ, Valentina; CEPOI, Liliana; CHIRILOV, Alexandru; CODREANU, Svetlana; MISCU, Vera. Savant de renume mondial și BioR-ul. Acad. V. Rudic la 70 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 1(44), pp. 172-175. ISSN 1857-0461.
5. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR-MAXACOVA, Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 105-110. ISSN 1857-064X.
2016
Articole din reviste internaționale
1. ZINICOVSCAIA, Inga; RUDI, Ludmila; VALUŢĂ, Ana; CEPOI, Liliana; VERGEL, Konstantin; FRONTASEVA, Marina; SAFONOV, Alexey; WELLS, Markus; GROZDOV, D. Biochemical Changes in Nostoc linckia Associated with Selenium Nanoparticles Biosynthesis. In: Ecological Chemistry and Engineering S. 2016, nr. 4(23), p. 0. ISSN 1898-6196.
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDIC, Valeriu; CODREANU, Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera. File din istoria Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 1(328), pp. 101-123. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR-MAXACOVA, Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; SADOVNIC, Daniela; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Relevanța testului TBARS în determinarea stresului oxidativ la Spirulina platensis pe durata ciclului de cultivare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 143-149. ISSN 1857-064X.
3. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR-MAXACOVA, Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; SADOVNIC, Daniela; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 134-142. ISSN 1857-064X.
2015
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; GOLAN, Jacob; GRYGANSKYI, I. Phylogenetical approach for the search of valuable metabolic products in cyanobacteria. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 2(326), pp. 167-172. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; SADOVNIC, Daniela; CHELMENCIUC, Viorica; MISCU, Vera; DIDÎC, Irina. Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 1(325), pp. 146-153. ISSN 1857-064X.
3. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; DJUR-MAXACOVA, Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; CHELMENCIUC, Viorica. Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe durata cultivării în dependenţă de iluminare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 3(327), pp. 156-162. ISSN 1857-064X.
4. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; DJUR-MAXACOVA, Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica. Dinamica modificării componenţei biochimice a Spirulinei pe durata cultivării în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 3(327), pp. 142-149. ISSN 1857-064X.
2014
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana. Pigmenții fotosintetici la Porphyridium cruentum în condiții de stres oxidativ indus. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 4(35), pp. 116-120. ISSN 1857-0461.
2. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; VALUŢĂ, Ana; CODREANU, Svetlana; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu. Producerea de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis pe durata ciclului vital sub influenţa metalocomplexelor Co (II) cu bazele Schiff. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 2(323), pp. 163-171. ISSN 1857-064X.
3. RUDIC, Valeriu; CODREANU, Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera. 55 de ani ai ştiinţei microbiologice din Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 3(324), pp. 185-192. ISSN 1857-064X.
4. RUDIC, Valeriu; DJUR-MAXACOVA, Svetlana; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; RUDI, Ludmila; ŞOVA, Sergiu. Cianobacteria spirulina platensis — matrice pentru producerea compuşilor organici selenocomponenţi . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 1(32), pp. 83-88. ISSN 1857-0461.
2013
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; GHELBET, Viorica; IAŢCO, Iulia; COROPCEANU, Eduard; PISARENCO, Maia; RUDIC, Valeriu. Activitatea antioxidantă a haematococcus pluvialis la diferite etape ale ciclului vital in prezenţa compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 1(319), pp. 126-136. ISSN 1857-064X.
2. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; VALUŢĂ, Ana; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu; DJUR-MAXACOVA, Svetlana. Determinarea dependenței corelaționale dintre valorile testului ABTS și conținutul de carotenoizi în extractele etanolice din biomasa algei verzi Haematococcus Pluvialis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 3(321), pp. 146-153. ISSN 1857-064X.
2012
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDIC, Valeriu; CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; LOZAN, Vasile; COROPCEANU, Eduard; BOLOGA, Olga. Acţiunea compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele asupra unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 1(316), pp. 144-151. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; GUŢUL, Tatiana; TODOSICIUC, Alexandr. Aprecierea toxicităţii nanoparticulelor CdSe, ZnSe şi ZnS faţă de microalga porphyridium cruentum . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 2(317), pp. 118-125. ISSN 1857-064X.
2011
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; SADOVNIC, Daniela; IAŢCO, Iulia; RUDIC, Valeriu. Procedee noi de sporire a nivelului de acumulare a unor bioelemente antioxidante în biomasa microalgei verzi Haematococcus Pluvialis . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1(313), pp. 121-128. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; LOSEVA, Ludmila; JILIŢOVA, Iulia; DENCICOV-CRISTEA, Lidia. Obţinerea biomasei fiercomponente de Porphyridium Cruentum şi aprecierea activităţii ei antioxidante. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 147-154. ISSN 1857-064X.
3. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; UNGUREANU, Laurenţia; IAŢCO, Iulia; SADOVNIC, Daniela. Antiantioxidanţii de origine vegetală şi acţiunea lor de stabilizare a componentelor extractive. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 112-118. ISSN 1857-064X.
2010
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; CHIRIAC, Tatiana; SADOVNIC, Daniela. Antioxidant activity of ethanol extracts from Spirulina and Nostoc. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 2(311), pp. 169-175. ISSN 1857-064X.
2. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu. Aprecierea activităţii antioxidante şi antiradicalice a extractelor din Porphyridium cruentum prin aplicarea metodelor non-specifice. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 3(312), pp. 114-120. ISSN 1857-064X.
2009
Articole din reviste naționale
Fără categorie
1. MISCU, Vera; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; RUDIC, Valeriu. Activitatea antioxidantă şi antiradicalică aextractului etanolic de astaxantină. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 3(309), pp. 127-136. ISSN 1857-064X.
2008
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; SOBOLEVA, Inessa; MISCU, Vera; IAŢCO, Iulia; CHELMENCIUC, Viorica. Studiul aspectelor biotehnologice de utilizare a algei roşii Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 în calitate de sursă de acid eicosapentaenoic . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2008, nr. 7(17), pp. 10-15. ISSN 1814-3237.
2. RUDIC, Valeriu; CINCILEI, Angela; CEPOI, Liliana; COJOCARI, Angela; PLAŢINDA, Violeta; STREAPAN, Nina. Despre compoziţia biochimică a unor complexe glucidice algale . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2008, nr. 7(17), pp. 33-38. ISSN 1814-3237.
Fără categorie
1. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; COJOCARI, Angela; RUDIC, Valeriu. Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extractelor din biomasa de spirulină. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, nr. 3(306), pp. 119-128. ISSN 1857-064X.