Chiriac Tatiana

Titlul: Doctor în biologie, conferențiar cercetător
Funcția:Cercetător științific coordonator
Laboratorul Ficobiotehnologie
Telefon: 373-22 72-06-25
Email: chiriac_tv@yahoo.com , chiriac.tv@gmail.com

ORCiD
Scopus Author ID
Pagina personală în Instrumentul BIbliometric Național    

CV Ro

Domeniul de cercetare

167 – Biotehnologie; specialitatea 167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie:
Principii active din cianobacterii şi microalge şi preparate polifuncţionale noi pe baza lor: modele de sinteză orientată, procedee şi tehnici de procesare, formule şi compoziţii, tehnologii de obţinere, studii experimentale. Modele de acumulare a metalelor grele de către cianobacterii și microalge; Modele de sinteză a nanoparticulelor și apreciere a toxicității lor cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor.

Publicații
Proiecte

267 publicaţii, inclusiv 5 capitole în monografii, 19 articole în reviste științifice cotate ISI și SCOPUS, 9 articole în reviste din străinătate recunoscute, 54 articole în reviste din Registrul național al revistelor de profil acreditate, 18 articole în culegeri de lucrări ale conferințelor naționale și internaționale, 105 teze ale conferințelor științifice internaționale, 13 teze ale conferințelor științifice naționale cu participare internațională, 8 teze ale conferințelor științifice naționale, 35 brevete de invenții, 1 indicație metodică.

Publicații în Acces Deschis
2017
Articole din reviste internaționale
1. ZINICOVSCAIA, Inga; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; MITINA, Tatiana; GROZDOV, D; IUSHIN, Nikita; CULICOV, Otilia Ana. Application of Arthrospira (Spirulina) platensis biomass for silver removal from aqueous solutions. In: International Journal of Phytoremediation. 2017, nr. 11(19), pp. 1053-1058. ISSN 1522-6514.
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; BECZE, Anca; SIMEDRU, Dorina; RUDIC, Valeriu. Conţinutul pigmenţilor şi activitatea antioxidantă la Arthrospira Platensis în condiţii de stres hipotermic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 3(333), pp. 136-144. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 105-110. ISSN 1857-064X.
2016
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; SADOVNIC, Daniela; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Relevanța testului TBARS în determinarea stresului oxidativ la Spirulina platensis pe durata ciclului de cultivare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 143-149. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; SADOVNIC, Daniela; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 134-142. ISSN 1857-064X.
2015
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; SADOVNIC, Daniela; CHELMENCIUC, Viorica; MISCU, Vera; DIDÎC, Irina. Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 1(325), pp. 146-153. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; CHELMENCIUC, Viorica. Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe durata cultivării în dependenţă de iluminare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 3(327), pp. 156-162. ISSN 1857-064X.
3. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica. Dinamica modificării componenţei biochimice a Spirulinei pe durata cultivării în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 3(327), pp. 142-149. ISSN 1857-064X.
2014
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; VALUŢĂ, Ana; CODREANU, Svetlana; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu. Producerea de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis pe durata ciclului vital sub influenţa metalocomplexelor Co (II) cu bazele Schiff. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 2(323), pp. 163-171. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; RUDI, Ludmila; ŞOVA, Sergiu. Cianobacteria spirulina platensis — matrice pentru producerea compuşilor organici selenocomponenţi . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 1(32), pp. 83-88. ISSN 1857-0461.
2013
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; GHELBET, Viorica; IAŢCO, Iulia; COROPCEANU, Eduard; PISARENCO, Maia; RUDIC, Valeriu. Activitatea antioxidantă a haematococcus pluvialis la diferite etape ale ciclului vital in prezenţa compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 1(319), pp. 126-136. ISSN 1857-064X.
2. GHINDA, Serghei; RUDIC, Valeriu; CHIRIAC, Tatiana; CHIROŞCA, Valentina; BRUMARU, Albina. Acţiunea in vitro a preparatelor BioR şi BioRZn asupra tabloului clinic şi activităţii funcţionale a limfocitelor T la bolnavii cu reacţii adverse la preparatele antituberculoase. In: Curierul Medical. 2013, nr. 5(56), pp. 127-130. ISSN 1875-0666.
3. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; VALUŢĂ, Ana; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu; DJUR (MAXACOVA), Svetlana. Determinarea dependenței corelaționale dintre valorile testului ABTS și conținutul de carotenoizi în extractele etanolice din biomasa algei verzi Haematococcus Pluvialis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 3(321), pp. 146-153. ISSN 1857-064X.
2012
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDIC, Valeriu; CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; LOZAN, Vasile; COROPCEANU, Eduard; BOLOGA, Olga. Acţiunea compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele asupra unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 1(316), pp. 144-151. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; GUŢUL, Tatiana; TODOSICIUC, Alexandr. Aprecierea toxicităţii nanoparticulelor CdSe, ZnSe şi ZnS faţă de microalga porphyridium cruentum . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 2(317), pp. 118-125. ISSN 1857-064X.
2011
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; SADOVNIC, Daniela; IAŢCO, Iulia; RUDIC, Valeriu. Procedee noi de sporire a nivelului de acumulare a unor bioelemente antioxidante în biomasa microalgei verzi Haematococcus Pluvialis . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1(313), pp. 121-128. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; UNGUREANU, Laurenţia; IAŢCO, Iulia; SADOVNIC, Daniela. Antiantioxidanţii de origine vegetală şi acţiunea lor de stabilizare a componentelor extractive. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 112-118. ISSN 1857-064X.
2010
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; CHIRIAC, Tatiana; SADOVNIC, Daniela. Antioxidant activity of ethanol extracts from Spirulina and Nostoc. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 2(311), pp. 169-175. ISSN 1857-064X.
2. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu. Aprecierea activităţii antioxidante şi antiradicalice a extractelor din Porphyridium cruentum prin aplicarea metodelor non-specifice. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 3(312), pp. 114-120. ISSN 1857-064X.
3. TODIRAŞ, Mihail; RUDIC, Valeriu; PARII, Sergiu; GUDUMAC, Valentin; RUSNAC, Liliana; GOLOVIN, Pavel; CHIRIAC, Tatiana; VALICA, Vladimir. Neamon-Hepa on Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity: Antioxidant Properties. In: Curierul Medical. 2010, nr. 4(316), pp. 3-6. ISSN 1875-0666.
Categoria C
1. GHINDA, Serghei; RUDIC, Valeriu; SOFRONI, Dumitru; CLIPCA, Ivana; CHIRIAC, Tatiana; ROTARU, Natalia. Acţiunea preparatului bior asupra reactivităţii imunologice la pacientele cu cancer mamar . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2010, nr. 4(27), pp. 152-155. ISSN 1857-0011.
2009
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. CIUMAC, Daniela; ZOSIM, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; PRODIUS, Denis; ŢURCAN (OLAN), Olga; POPA, Veaceslav; SADOVNIC, Daniela; IAŢCO, Iulia; CORDELEANU, Corneliu; DONI, Veronica. Studiul acţiunii compuşilor coordinativi noi ai Fe(III) şi ai Cr(III) asupra procesului de acumulare a unor principii bioactive în biomasa de spirulină . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2009, nr. 1(21), pp. 5-9. ISSN 1814-3237.
Fără categorie
1. EFREMOVA, Nadejda; REVA, Veaceslav; BULIMAGA, Valentina; GULEA, Aurelian; CHIRIAC, Tatiana; RUDIC, Valeriu. Procedee de obţinere şi purificare a noilor preparate antioxidante de origine proteică din biomasa cianobacteriei spirulina platensis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 3(309), pp. 137-143. ISSN 1857-064X.
2. MISCU, Vera; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; RUDIC, Valeriu. Activitatea antioxidantă şi antiradicalică aextractului etanolic de astaxantină. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 3(309), pp. 127-136. ISSN 1857-064X.
3. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; COJOCARI, Angela; MISCU, Vera; BULIMAGA, Valentina. Polizaharidele sulfatate de origine algală - sursă de noi remedii cu proprietăţi terapeutice polivalente. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 2(308), pp. 102-107. ISSN 1857-064X.
2008
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. BULIMAGA, Valentina; RUDIC, Valeriu; CIUMAC, Daniela; ZOSIM, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; POPA, Alexei. Evaluarea modificărilor proprietăţilor adn-ului la spirulina cultivată în prezenţa unor compuşi coordintaivi ai Cr(III) . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2008, nr. 2(12), pp. 27-31. ISSN 1814-3237.
2. GHINDA, Serghei; RUDIC, Valeriu; CHIROŞCA, Valentina; CHIRIAC, Tatiana; ROTARU, Tatiana; ZOSIM, Liliana; BULIMAGA, Tatiana; PARII, Angela. Studiul acţiunii preparatului din Spirulină ferribior asupra activităţii funcţionale a neutrofilelor in Vitro. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2008, nr. 5(26), pp. 138-142. ISSN 1729-8687.
3. RUDIC, Valeriu; BULIMAGA, Valentina; CIUMAC, Daniela; ZOSIM, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; EFREMOVA, Nadejda. Modificarea componenţei calitative a proteinelor la cianobacteria spirulina platensis cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cr(III) . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2008, nr. 7(17), pp. 137-139. ISSN 1814-3237.
4. RUDIC, Valeriu; GUDUMAC, Valentin; ZOSIM, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; BULIMAGA, Valentina; CIUMAC, Daniela. Tehnologia obţinerii în baza biomasei de spirulină a remediului medicamentos ferribior şi studiul acţiunii lui antianemice . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2008, nr. 7(17), pp. 5-9. ISSN 1814-3237.
Fără categorie
1. RUDIC, Valeriu; BULIMAGA, Valentina; CIUMAC, Daniela; ZOSIM, Liliana; CHIRIAC, Tatiana. Spectrul aminoacizilor şi componenţa calitativă a proteinelor la spirulina cultivată în prezenţa unor compuşi coordinAtivi ai cr(III) . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, nr. 2(305), pp. 102-108. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; TODERAŞ, Ion; GUDUMAC, Valentin; DERJANSCHI, Valeriu; BULIMAGA, Valentina; CHIRIAC, Tatiana; ROSCOV-ARCAN, Elena; BOGDAN, Valeriu; ICHIM, Maria. New remedies for bees. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 4(11), pp. 81-83. ISSN 1857-0461.
2007
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. RUDIC, Valeriu; CHIRIAC, Tatiana; BULIMAGA, Valentina; ZOSIM, Liliana; TURTĂ, Constantin; PRODIUS, Denis. Componenţa aminoacidă a oligopeptidelor şi aminoacizilor liberi din biomasa de spirulină cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Fe(III) şi Zn(II) . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2007, nr. 1, pp. 120-124. ISSN 1814-3237.
2006
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. GHINDA, Serghei; RUDIC, Valeriu; CHIRIAC, Tatiana; BULIMAGA, Valentina; BRUMARU, Albina; DARII, Victoria; BALTAG, Lilian; POPA, Mariana. Influenţa preparatului Bior asupra reactivităţii imunologice şi rezistenţei naturale la bolnavii cu tuberculoză pulmonară. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2006, nr. 3(7), pp. 226-232. ISSN 1857-0011.
 1. 20.8009.5007.05 (2020-2023) „Nanoparticule biofuncționalizate – obținerea cu ajutor cianobacteriilor și microlagelor. Executant
 2. 15.817.05.01F (2015-2019) Stresul oxidativ indus de condițiile tehnologice și influența lui asupra calității biomasei de spirulină. Executant
 3. 16.80013.16.05.18/Ro (2016-2018) Modificarea statutului redox șia expresiei genelor legate de stres la Spirulina (Arthrospira) în condiții de stres oxidativ indus (ReGeSpi). Executant
 4. 16.00.1353.50.07A (2016- 2017) Tehnologii de biosinteză a nanoparticulelor de selen cu utilizarea spirulinei. Executant
 5. 15.820.18.05.14/B (2015-2016)Tehnologie de utilizare a cianobacteriei Spirulina platensis pentru purificarea apelor reziduale cu perspectiva utilzării ulterioare a biomasei. Executant
 6. 14.518.02.02A (2014-2015) Tehnologii cost eficiente de obținere a nanoparticulelor de argint cu utilizarea cianobacteriilor și  microalgelor  ca suport. Executant
 7. 13.820.18.01/BA (2013-2014) Elaborarea și implementarea tehnologiei de obținere a premixelor selencomponente în baza biomasei de spirulină. Executant
 8. 1.817.08.18F (2011-2014) Stabilirea mecanismelor de modificare a statutului oxidativ şi a componenţei biochimice a biomasei unor microalge sub acţiunea metalocomplexelor în scopul obţinerii preparatelor antioxidante. Executant
 9. 11.836.05.06F (2011–2012) Aprecierea efectelor nanoparticulelor CdSe, ZnSe, ZnS asupra proceselor de protecţie antioxidantă la microalge şi cianobacterii la pătrunderea lor în celulă şi imobilizarea pe suprafaţa lor. Executant
 10. 10.820.04.17 RoA (2010-2012) Bioacumularea şi recuperarea microcomponentelor metalice din şlamul rezultat la solubilizarea alcalină a uraniului din minereu cu ajutorul cianobacteriilor şi microlagelor. Director proiect
 11. 10.824.09.114T (2010-2011) Implementarea producerii industriale şi utilizării clinice a preparatului inovaţional – Ferribior. Executant
 12. 10.820.08.08/BA (2019-2010) Monitoringul şi ameliorarea surselor de materie primă cu conţinut valoros de elemente esenţiale în baza plantelor acvatice superioare. Executant
 13. 09.816.09.03A (2009-2010) Preparate antiaterogene de origine algală. Executant 07.420.54T (2007-2008) Implementarea tehnologiilor de producere a preparatelor BioR-crom şi BioR-zinc şi a utilizării lor pentru reabilitarea pacienţilor cu afecţiuni de diversă etiologie, participanţi la conflicte militare locale şi internaţionale. Executant
 14. 407.471T (2007-2008) Implementarea tehnologiilor de producere şi utilizare a preparatelor de origine algală la sporirea spermatogenezei la tauri şi vieri. Executant
 15. 06.411.051F (2006 -2010) Fundamentarea ştiinţifică a sintezei orientate a substanţelor bioactive de către microorganisme. Compartimentul: Valorificarea potenţialului fiziologo-biochimic al microalgelor şi cianobacteriilor în calitate de surse de produse nutraceutice şi farmaceutice noi (naţional). Executant
 16. 06.411.016A (2006-2010) Elaborarea biotehnologiilor de producere şi folosire a preparatelor microbiene pentru agricultură, industria alimentară şi medicină, comparimentul: Preparate nutraceutice şi farmaceutice noi de origine algală- biosinteza, obţinerea şi stabilizarea lor. Executant
 17. BGPIIIMOB2-3058-CS-03/CRDGF-MRDA (2005-2007) Preparation of antianaemia pharmaceutical products by utilisation of coordination compounds of d-elements and spirulina (Obținerea produselor farmaceutice antianemice utilizând compușii coordinativi ai d-elementelor și spirulina. Executant
 18. 45009P (2004-2006) Nanotehnologii de sinteză a compuşilor coordinativi ai fe(III) şi biotehnologii de obţinere a produselor farmaceutice antianemice. Executant
 19. L’AUPELF-UREF (2003-2005) Nouveaux remedes d’origine algale. Executant
 20. 01026C(2001-2003) Noi biopreparate imunostimulatoare, hepatoprotectoare şi tehnologii de obţinere a lor. Executant
 21. 2B36 (2001-2005) Sinteza orientată a substanţelor bioactive şi elaborarea tehnologiilor de obţinere a preparatelor de origine algală cu conţinut prognozat de fier,crom şi germaniu. Executant