Chiseliţa Oleg

Titlul: Doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător
Funcția: Cercetător științific coordonator
Laboratorul Microbiologia Solului

Telefon: (373 22) 72 55 24 
Email: chiselita@mail.ru

Scopus Author ID
Pagina personală în Instrumentul BIbliometric Național    


CV Ro

Domeniul de cercetare

Microbiologie. Biotehnologie.

  1. Sinteza orientată a substanţelor bioactive de către microorganisme şi elaborarea tehnologiilor de obţinere a produselor microbiene valoroase destinate utilizării in industria farmaceutică, alimentară, microbiologică etc.
  2. Conservarea și păstrarea durabilă a genofondului microbian de interes biotehnologic. Elaborarea mediilor de protecție și regenerare pentru liofilizarea și păstrarea microorganismelor de interes științific și practic.
Publicații
Proiecte
Publicații în Acces Deschis
2020
Articole din reviste internaționale
1. GARBUZNEAK, Anastasia; BYRSA, Maxim; BURTSEVA, Svetlana; CHISELITSA, Natalia; CHISELITSA, Oleg. Changes in lipid composition of streptomyces massasporeus CNMN-AC-06 biomass after long-term storage. In: Mikrobiolohichnyi Zhurnal. 2020, nr. 5(82), pp. 41-47. ISSN 1028-0987.
Articole în culegeri naționale
1. CHISELIŢA, Natalia; CHISELIŢA, Oleg; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena; BEŞLIU, Alina; DANILIŞ, Marina; DADU, Constantin; LOZAN, Ana. Potenţialul biochimic al biomasei de levuri din sedimentele de la producerea berii. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, ISBN 978-9975-152-50-1.
2019
Articole în culegeri naționale
1. CORCIMARU, Serghei; TĂNASE, Ana; COZMA, Vasile; RASTIMESINA, Inna; POSTOLACHI, Olga; SÎRBU, Tamara; SLĂNINĂ, Valerina; BATYR, Ludmila; CHISELITSA, Oleg; GUTSUL, Tatiana. A new approach to remediation of soils contaminated by persistent organic pollutants. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, ISBN 978-9975-56-695-7.
2. CORCIMARU, Serghei; TĂNASE, Ana; COZMA, Vasile; RASTIMEŞINA, Ina; POSTOLACHI, Olga; SÎRBU, Tamara; SLĂNINĂ, Valerina; BATÎR, Ludmila; CHISELIŢA, Oleg; GUŢUL, Tatiana. Nanobioremediation of soils contaminated by persistent organic pollutants. In: Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri. 21-22 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. "Biotehdesign", 2019,
2018
Articole în culegeri naționale
1. CHISELIŢA, Oleg; BÎRSA, Maxim; BURŢEVA, Svetlana; MAŞCENCO, Natalia. Influence of vegetal iridoid glycosides on the viability of streptomyces after lyophilization. In: Microbial Biotechnology. Ediția 4, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 2018, ISBN 978-9975-3178-8-7.
2. CHISELIŢA, Oleg; SLĂNINĂ, Valerina; BATÎR, Ludmila. Influenta nanoparticulelor de fier asupra creşterii bacteriilor din sol în prezenta trifluralinei. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 9-10 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, ISBN 978-9975-142-49-6..
3. CORCIMARU, Serghei; TĂNASE, Ana; COZMA, Vasile; RASTIMESINA, Inna; POSTOLACHI, Olga; SÎRBU, Tamara; SLĂNINĂ, Valerina; BATYR, Ludmila; CHISELITSA, Oleg; GUTSUL, Tatiana. Nanobioremediation: the effects of nanoscaled zerovalent iron on the activity of the soil microbial biomass and exogenous pop degrading microorganisms in soil polluted by pops. In: Microbial Biotechnology. Ediția 4, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 2018, ISBN 978-9975-3178-8-7.
2017
Articole din reviste internaționale
1. BURTSEVA, Svetlana; CHISELITSA, Oleg; BYRSA, Maxim; CHISELITSA, Natalia. Accumulation of biomass and synthesis of lipids by Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 cultivated on complex medium added with cyanobacterial polysaccharides. In: Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie. 2017, nr. 2(24), pp. 54-59. ISSN 1224-5119.
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CHISELIŢA, Oleg; BATÎR, Ludmila; SLĂNINĂ, Valerina. Tulpini bacteriene - potenţiali distructori ai pesticidelor. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 2(332), pp. 106-115. ISSN 1857-064X.
2016
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CHISELITSA, Oleg; BURTSEVA, Svetlana; BYRSA, Maxim; BULIMAGA, Valentina; VASILICIUC, Anastasia. Viability and antimicrobial activity of streptomyces strains from NCNM after lyophilization. In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2016, nr. 1(91), pp. 61-71. ISSN 1814-3237.
Articole în culegeri naționale
1. CHISELIŢA, Oleg; BÎRSA, Maxim; VASILICIUC, Anastasia; BURŢEVA, Svetlana. Lioprotetcive potential of cyanobacterial extracts. In: Microbial Biotechnology. Ediția 3, 12-13 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 2016,
2. SLĂNINĂ, Valerina; BATYR, Ludmila; CHISELITSA, Oleg. Influence of nanoparticles and persistent organic pollutants on bacteria growth. In: Microbial Biotechnology. Ediția 3, 12-13 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 2016,
2015
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BATÎR, Ludmila; SLĂNINĂ, Valerina; SÎRBU, Tamara; CHISELIŢA, Oleg. Activitatea antifungică a unor tulpini autohtone de microorganisme după 3 şi 6 ani de conservare în stare liofilizată. In: Intellectus. 2015, nr. 3, pp. 96-101. ISSN 1810-7079.
2014
Articole în culegeri naționale
1. BURETS, Elena; CARTASHEV, Anatolie; COEV, Ghenadii; BURTSEVA, Svetlana; CHISELITSA, Oleg. Long time preservation of industrial lactic acid bacteria. In: International Conference on Microbial Biotechnology. Ediția 2, 9-10 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 2014, ISBN 978-9975-4432-8-9.
2. BURETS, Elena; CARTASHEV, Anatolie; COEV, Ghenadii; BURTSEVA, Svetlana; CHISELITSA, Oleg. Long time preservation of industrial lactic acid bacteria. In: Microbial Biotechnology. Ediția 2, 9-10 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 2014, ISBN 978-9975-4432-8-9.
3. BURTSEVA, Svetlana; BYRSA, Maxim; ACHIRI-BADICEAN, Irina; CHISELITSA, Oleg. The effect on cultural, antimicrobial and growth-regulatory properties of Streptomyces Levoris CNMN-AC-01 by using difference methods of storage. In: Microbial Biotechnology. Ediția 2, 9-10 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 2014, ISBN 978-9975-4432-8-9.
4. BURTSEVA, Svetlana; BYRSA, Maxim; ACHIRI-BADICEAN, Irina; CHISELITSA, Oleg. The effect on cultural, antimicrobial and growth-regulatory properties of streptomyces levoris CNMN-Ac-01 by using difference methods of storage. In: International Conference on Microbial Biotechnology. Ediția 2, 9-10 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 2014, ISBN 978-9975-4432-8-9.
5. CHISELITSA, Oleg; BATYR, Ludmila; TOLOCICHINA, Svetlana; SLĂNINĂ, Valerina. The viability and antimicrobial activity of bacillus and pseudomonas bacteria strains after long-term storage by using different methods. In: International Conference on Microbial Biotechnology. Ediția 2, 9-10 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 2014, ISBN 978-9975-4432-8-9.
6. CHISELITSA, Oleg; BATYR, Ludmila; TOLOCICHINA, Svetlana; SLĂNINĂ, Valerina. The viability and antimicrobial activity of bacillus and pseudomonas bacteria strains after long-term storage by using different methods. In: Microbial Biotechnology. Ediția 2, 9-10 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 2014, ISBN 978-9975-4432-8-9.
7. CHISELITSA, Oleg; SLĂNINĂ, Valerina; BATYR, Ludmila. The yeasts viability after long-term storage in freeze-dried form in collection of non-pathogenic microorganisms. In: International Conference on Microbial Biotechnology. Ediția 2, 9-10 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 2014, ISBN 978-9975-4432-8-9.
8. CHISELITSA, Oleg; SLĂNINĂ, Valerina; BATYR, Ludmila. The yeasts viability after long-term storage in freeze-dried form in collection of non-pathogenic microorganisms. In: Microbial Biotechnology. Ediția 2, 9-10 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 2014, ISBN 978-9975-4432-8-9.
2012
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CHISELIŢA, Oleg; USATÎI, Agafia; CHISELIŢA, Natalia; BORISOVA, Tamara. Biosinteza carbohidraţilor la drojdiile saccharomyces cerevisiae in funcţie de constituientele mediului de cultură . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 2(317), pp. 126-134. ISSN 1857-064X.
2. SLĂNINĂ, Valerina; LUPAŞCU, Lucian; TOLOCICHINA, Svetlana; BURŢEVA, Svetlana; POSTOLACHI, Olga; SÎRBU, Tamara; STEPANOV, Vitalie; CHISELIŢA, Oleg. Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de bacterii păstrate in colecţia naţională de microorganisme nepatogene. I. Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor din genul Pseudomonas păstrate in colectia natională de microorganisme . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 2(317), pp. 160-167. ISSN 1857-064X.
3. USATÎI, Agafia; CHISELIŢA, Natalia; MOLODOI, Elena; EFREMOVA, Nadejda; CHISELIŢA, Oleg; BORISOVA, Tamara; BEJENARU (FULGA), Ludmila. Caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdii - producătoare de β-glucani. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 3(318), pp. 139-147. ISSN 1857-064X.
2011
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CHISELIŢA, Oleg; USATÎI, Agafia; CHISELIŢA, Natalia; EFREMOVA, Nadejda. Influenţa unor factori de cultivare asupra biosintezei carbohidraţilor multiplicării tulpinilor de saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi CNMN-Y-21 . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 2(314), pp. 158-165. ISSN 1857-064X.
2. USATÎI, Agafia; MOLODOI, Elena; CHISELIŢA, Natalia; CHISELIŢA, Oleg; EFREMOVA, Nadejda; BORISOVA, Tamara; BEJENARU (FULGA), Ludmila. Tulpini de drojdii – surse valoroase pentru obţinerea β – glucanilor şi mananilor. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 128-134. ISSN 1857-064X.
Articole în culegeri naționale
1. CHISELIŢA, Natalia; CHISELIŢA, Oleg; USATÎI, Agafia; BORISOVA, Tamara. Bioproduse valoroase din drojdiile sedimentelor de vin. In: Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane. 6-8 iulie 2011, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: „Elena-V.I.” SRL, 2011, ISBN 978-9975-106-78-8.
2. USATÎI, Agafia; MOLODOI, Elena; CHISELIŢA, Oleg; CHISELIŢA, Natalia; EFREMOVA, Nadejda; BORISOVA, Tamara. Studii de eficientizare a extracţiei ergosterolului din biomasa de drojdii şi elaborare a biopreparatelor. In: Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane. 6-8 iulie 2011, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: „Elena-V.I.” SRL, 2011, ISBN 978-9975-106-78-8.
2010
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. MOLODOI, Elena; USATÎI, Agafia; MOLDOVEANU, Taisia; CHISELIŢA, Oleg; CHISELIŢA, Natalia. Influenţa unor factori de cultivare asupra acumulării biomasei şi biosintezei ergosterolului la drojdia saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 1(310), pp. 114-120. ISSN 1857-064X.
2009
Articole din reviste naționale
Categoria C
1. CHISELIŢA, Oleg. Studii de eficientizare a prelucrării sedimentelor de drojdii de la vinificaţie . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2009, nr. 6(26), pp. 107-111. ISSN 1814-3237.
2. CHISELIŢA, Oleg. Studii privind izolarea din microflora sedimentelor vinicole a unor tulpini de drojdii cu potenţial sporit de biosinteză a carbohidraţilor. In: Mediul Ambiant . 2009, nr. 4(46), pp. 26-29. ISSN 1810-9551.
3. MOLODOI, Elena; USATÎI, Agafia; CHISELIŢA, Oleg; TOPALĂ, Lilia; CHISELIŢA, Natalia. Nutrienţi preferenţiali pentru cultivarea dirijată a drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2009, nr. 6(26), pp. 115-117. ISSN 1814-3237.
4. USATÎI, Agafia; MOLODOI, Elena; CHISELIŢA, Oleg; TOPALĂ, Lilia; CHISELIŢA, Natalia; BORISOVA, Tamara. Precursori determinanţi ai biosintezei sterolilor la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2009, nr. 6(26), pp. 112-114. ISSN 1814-3237.
Fără categorie
1. USATÎI, Agafia; MOLODOI, Elena; CHISELIŢA, Oleg; TOPALĂ, Lilia; CHISELIŢA, Natalia; MOLDOVEANU, Taisia. Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Mn (II), Cr (III) ŞI Zn (II). In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 1(307), pp. 142-147. ISSN 1857-064X.
2008
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. CHISELIŢA, Oleg. Sinteza β-carotenului la drojdia rhodotorula gracilis CNM-y-02 pe diferite medii de cultivare şi sub acţiunea iradierii cu raze γ . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2008, nr. 7(17), pp. 24-27. ISSN 1814-3237.
Fără categorie
1. CHISELIŢA, Oleg; USATÎI, Agafia; CHIRIŢA, Elena; TOPALĂ, Lilia; CHISELIŢA, Natalia; MOLODOI, Elena. Componenţa biochimică a drojdiilor din sedimente vinicole. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, nr. 1(304), pp. 132-137. ISSN 1857-064X.

Internaționale:

  1. Proiect FP7-PEOPLE-2012-IRSES. (2013-2015) „Nutritional labeling study in Black Sea region countries (NUTRILAB)” Nr. 318946.

Naționale:

  1. Proiect instituţional (2006-2010) „Fundamentarea ştiinţifică a sintezei orientate a substanţelor bioactive de către microorganisme” 06. 411. 015 F.
  2. Proiect instituţional (2006-2010) „Valorificarea şi conservarea resurselor microbiene prin biotehnologii competitive clasice şi moderne” 06.411.017 A.
  3. Proiect al tinerilor cercetători în sfera ştiinţei şi inovării (2007-2008) „Evaluarea  principiilor bioactive a levurilor de la vinificaţie ca  sursă pentru obţinerea biopreparatelor” 07.411.11 IND A.
  4. Proiect al tinerilor cercetători în sfera ştiinţei şi inovării (2009-2010) „ Procesarea drojdiilor rezultate în urma vinificării în scopul obţinerii carbohidraţilor pentru utilizare în diverse domenii” 09.819. 08. 03. IND F.
  5. Proiect instituțional (2011-2014) „Evaluarea și valorificarea potențialului microbiologic pentru elaborarea tehnologiilor agriculturii durabile” 11.817.04.11A.
  6. Proiect instituțional (2015-2018) „ Potențialul nanotehnologic în bioremedierea solului contaminat cu poluanți organici persistenți” 155.817.05.17A.