Ciloci-Deseatnic Alexandra

Titlul: Doctor în biologie, conferențiar cercetator
Funcția: Șef laborator
Laboratorul Enzimologie
Telefon: 373-22 73-98-24 
Email: alexandra.ciloci@gmail.com

Scopus Author ID
Pagina personală în Instrumentul BIbliometric Național    

CV Ro

Domeniul de cercetare

Microbiologia şi biotehnologia. Aspecte fundamentale şi practice ale microbiologiei şi biotehnologiei fungilor miceliali producători de hidrolaze exocelulare. Selecţia si introducerea în cultură ca obiecte biotehnologice tulpini de fungice miceliali producători de enzime. Monitorizarea proceselor biochimice, fiziologice şi morfologice la microorganismele producătoare de substanţe biologic active de interes biotehnologic. Optimizarea producerii de substanţe biologic active (enzime,) prin utilizarea unor agenţi fizici, chimici şi biologici de influenţă - compuşi coordinativi ai 3d elementelor, radiaţii electromagnetice în diapazon milimetric. Elucidarea mecanismelor de acţiune la nivel celular, subcelular şi molecular a unor agenţi biologici activi de natură fizico-chimică. Modelarea metabolismului secundar la microorganismelor filamentoase producătoare de enzime hidrolitice exocelulare. Elaborarea biotehnologiilor moderne de obţinere prin sinteză microbiană orientată a complexelor enzimatice cu profil hidrolitic cu aplicaţii în industria alimentară şi farmaceutică, de prelucrarea pieilor şi textilă, în agricultură, medicină.

Publicații
Proiecte
Circa 300 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii, 1 broşură, 30 brevete de invenţii.
 
 
Publicații în Acces Deschis
2017
Articole din reviste internaționale
1. BOUROŞ, Pavlina; BOLOGA, Olga; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; TIURINA, Janeta; BULHAK, Ion. Synthesis, structure, and biological properties of mixed cobalt(III) dioximates with guanidine derivatives. In: Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya. 2017, nr. 9(43), pp. 591-599. .
2. COROPCEANU, Eduard; CROITOR, Lilia; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; TYURINA, Zh.; DVORNINA, Elena; CODREANU, Constantin; FONARI, Marina. Synthesis and structure of mononuclear zinc complexes with pyridine-2-aldoxime. In: Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya. 2017, nr. 5(43), pp. 278-285. .
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BIVOL, Cezara; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; TIURINA, Janeta; LABLIUC, Svetlana; CLAPCO, Steliana; DVORNINA, Elena; GUTSUL, Tatiana; RUSU, Emil. Effect of nano-oxides TiO2 and Fe3O4 on lipase biosynthesis by Aspergillus niger CNMN FD 01 micromycete. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 2(332), pp. 125-130. ISSN 1857-064X.
2. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил. Особенности биосинтеза липаз микромицетом Rhizopus arrhizus CNMN- FD- 03 под влиянием наночастиц окислов некоторых металлов. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 2(332), pp. 116-125. ISSN 1857-064X.
Articole în culegeri naționale
1. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил; DVORNIKOV, Dmitri. Аспекты направленного синтеза протеаз у мицелиальных грибов с использованием наноокислов металлов. In: Microelectronics and Computer Science. Ediția 9, 19-21 octombrie 2017, Chisinau. Chișinău, Republica Moldova: Editura UTM, 2017, ISBN 978-9975-4264-8-0.
2016
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. BULHAK, Ion; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; BOUROŞ, Pavlina; TIURINA, Janeta; BOLOGA, Olga; BIVOL, Cezara; CLAPCO, Steliana; VEREJAN, Ana; LABLIUC, Svetlana; DANILESCU, Olga. Structure and some biological properties of Fe(III) complexes with nitrogen-containing ligands. In: Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 1(11), pp. 39-49. ISSN 1857-1727.
Categoria B
1. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил; НИКОРИЧ, Андрей. Влияние нано окислов некоторых металлов на биосинтез внеклеточных гидролаз микромицетов. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 164-171. ISSN 1857-064X.
2014
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; BIVOL, Cezara; STRATAN-BINZARI, Maria; TIURINA, Janeta; CLAPCO, Steliana; REVA, Veaceslav; LABLIUC, Svetlana. Action of Millimeter-range Electromagnetic Radiation on Polypeptide Spectrum of Amylolytic Preparations from Aspergillus Niger 33-19 CNMN FD 02A Strain. In: Электронная обработка материалов. 2014, nr. 1(50), pp. 72-77. ISSN 0013-5739.
Categoria C
1. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; COROPCEANU, Eduard; CLAPCO, Steliana; RIJA, Andrei; TIURINA, Janeta; BIVOL, Cezara; BOLOGA, Olga; BULHAC, Ion. Influenţa compuşilor coordinativi ai Co(III), Cu(II) şi Zn(II) cu liganzi oximici asupra biosintezei hidrolazelor exocelulare la fungii miceliali. In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2014, nr. 6(76), pp. 57-70. ISSN 1814-3237.
Categoria B
1. CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; COROPCEANU, Eduard; BULHAC, Ion. Procedee de sinteză dirijată a proteazelor de către micromiceta Fusarium Gibbosum CNMN FD 12. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 1(322), pp. 119-127. ISSN 1857-064X.
2013
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; CLAPCO, Steliana; COROPCEANU, Eduard; RIJA, Andrei; STRATAN-BINZARI, Maria; BOLOGA, Olga; BULHAC, Ion; ŞAFRANSCHI, Valentin. Efectul dioximaţilor Co(III) cu sulfanilamidă asupra activităţii enzimatice a unor micromicete. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 3(321), pp. 132-138. ISSN 1857-064X.
2. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana; БОЛОГА, О. А.; ШАФРАНСКИЙ, В.; БУЛХАК, И.И.; COROBCEANU, Eduard. Влияние некоторых сульфаниламид- и азидсодержащих диоксиматов кобальта(III) на протеолитическую активность микромицета Trichoderma koningii СNMN-FD-15 . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 2(320), pp. 126-134. ISSN 1857-064X.
3. STRATAN-BINZARI, Maria; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra. Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic amilolitic recuperat din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 1(319), pp. 136-142. ISSN 1857-064X.
2012
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; БОЛОГА, О. А.; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana; COROPCEANU, Eduard; RIJA, Andrei; PAŞA, Lilia. Комплексные соединения молибдена и ванадия как возможные стимуляторы биосинтеза внеклеточных целлюлаз микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05 C. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 3(318), pp. 158-165. ISSN 1857-064X.
2011
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; TIURINA, Janeta; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana; STRATAN-BINZARI, Maria; DVORNINA, Elena. Procedee noi de obţinere a unor hidrolaze exocelulare de origine fungică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 118-128. ISSN 1857-064X.
2. CLAPCO, Steliana; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; TIURINA, Janeta; LABLIUC, Svetlana; DVORNINA, Elena; STRATAN-BINZARI, Maria. Eficienţa tratării enzimatice a apstei de fructe cu preparate celulozolitice şi pectolitice sintetizate de unele micromicete din genul penicillium . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 139-147. ISSN 1857-064X.
3. CLAPCO, Steliana; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; TIURINA, Janeta; STRATAN-BINZARI, Maria; LABLIUC, Svetlana; DVORNINA, Elena. Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic pectolitic obţinut din lichidul cultural al tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 P . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1(313), pp. 144-149. ISSN 1857-064X.
Categoria A
1. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CONDRUC, Viorica. Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на биосинтез внеклеточных гидролитических ферментов микромицетов из родов Aspergillus и Penicillium. In: Электронная обработка материалов. 2011, nr. 6(47), pp. 87-93. ISSN 0013-5739.
2010
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; CLAPCO, Steliana; STRATAN-BINZARI, Maria; LABLIUC, Svetlana; БОЛОГА, О. А.; COROPCEANU, Eduard; RIJA, Andrei; БУЛХАК, И.И.. Некоторые аспекты биосинтеза внеклеточ- ных гидролаз микромицетов из родов Rhizopus и Aspergillus в присутствии комплексных соединений кобальта(III) c фторсодержащими анионами. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 1(310), pp. 121-128. ISSN 1857-064X.
2. STRATAN-BINZARI, Maria; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra. Stabilirea parametrilor optimi de separare a complexului enzimatic amilolitic din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 3(312), pp. 136-142. ISSN 1857-064X.
2008
Articole din reviste naționale
Fără categorie
1. CLAPCO, Steliana; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; TIURINA, Janeta; LABLIUC, Svetlana; STRATAN-BINZARI, Maria. Stabilirea parametrilor optimi de recuperare a complexului enzimatic pectolitic din lichidul cultural al tulpinii penicillium viride CNMN FD 04. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, nr. 3(306), pp. 138-145. ISSN 1857-064X.
Alte reviste
1. COROPCEANU, Eduard; CILOCI-DESEATNIC, Alexandra; RIJA, Andrei; BOLOGA, Olga; TIURINA, Janeta; LABLIUC, Svetlana; CLAPCO, Steliana; CONDRUC, Viorica; STRATAN-BINZARI, Maria; BULHAC, Ion. Studiu comparativ al proprietăţilor biostimulatoare ale unor dimetilglioximaţi ai Co(III) cu anioni polifluoruraţi . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2008, nr. 2(12), pp. 212-216. ISSN 1814-3237.
 1. 112.817.08.190A „Tehnologii inovaţionale microbiene pentru producerea polizaharidelor şi enzimelor hidrolitice cu utilizări polivalente” (2011-2014).
 2. 06.411.F. „Biologia fungilor microscopici producători de hidrolaze extracelulare asociată factorilor de influenţă a biosintezei enzimatice” (2006-2010)
 3. 06.411.016A.“Elaborarea tehnologiilor microbiene de obţinere a preparatelor enzimatice cu însuşiri prognozate destinate industriei alimentare, farmaceutice şi medicinii” (2006- 2010). (A)
 4. „Elaborarea stimulatorilor cu însuşiri prognozate pentru tehnologiile microbiene de obţinere a preparatelor enzimatice”2008-2009. (F, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Chimie; proiect colaborare Rusia-Moldova).
 5. 07.408.05.03 PA. “Undele milimetrice de intensitate joasă ca factor stabilizator şi biostimulator al proceselor biosintetice la microorganisme “(2007-2008) (A), P.S.
 6. 07.411.14 INDF „Sinteza microbiană şi proprietăţile β-glucozidazei extracelulare ca agent de intensificare a aromelor vinurilor de calitate superioară” (2007-2008).(T)
 7. “Legităţile de bază ale sintezei, particularităţile structurii geometrice, electronice şi proprietăţilor dioximaţilor supramoleculari ai cobaltului (III, II, I) (2006-2007) (F) Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Chimie; proiect colaborare Rusia-Moldova)
 8. 42.008 P „Evaluarea efectelor acţiunii radiaţii milimetrice de intensitate mică asupra capacităţii biosintetice a microorganismelor cu semnificaţie în biotehnologie” (2004 – 2006)
 9. 01.025 C. „.Sinteza Orientată A Enzimelor Microbiene Şi Elaborarea Tehnologiilor De Obţinere” 2001-2003
 10. F. Studierea condiţiilor de sinteză orientată a substanţelor bioactive la microorganismele a utilizate ca obiecte biotehnologice: Comp. IV. Fundamentarea principiilor de sinteză orientată hidrolazelor exocelulare la fungii miceliali (2001-2005).
 11. A. “Elaborarea tehnologiilor avansate de obţinere a preparatelor bioactive pentru industriile alimentară, farmaceutică, agricultură: Comp. III. Elaborarea tehnologiilor moderne de obţinere a preparatelor enzimatice microbiene”. 2001-2005