Clapco Steliana

Publicații
Proiecte
Publicații în Acces Deschis
2017
Articole din reviste internaționale
1. COROPCEANU, Eduard; CROITOR, Lilia; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana; CODREANU, Svetlana; FONARI, Marina. Synthesis and structure of some zinc and cadmium 1,2-cyclohexanedione dioximines. In: Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya. 2017, nr. 7(43), pp. 433-440. .
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BIVOL, Cezara; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; TIURINA, Janeta; LABLIUC, Svetlana; CLAPCO, Steliana; DVORNINA, Elena; GUTSUL, Tatiana; RUSU, Emil. Effect of nano-oxides TiO2 and Fe3O4 on lipase biosynthesis by Aspergillus niger CNMN FD 01 micromycete. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 2(332), pp. 125-130. ISSN 1857-064X.
2. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил. Особенности биосинтеза липаз микромицетом Rhizopus arrhizus CNMN- FD- 03 под влиянием наночастиц окислов некоторых металлов. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 2(332), pp. 116-125. ISSN 1857-064X.
Articole în culegeri naționale
1. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил; DVORNIKOV, Dmitri. Аспекты направленного синтеза протеаз у мицелиальных грибов с использованием наноокислов металлов. In: Microelectronics and Computer Science. Ediția 9, 19-21 octombrie 2017, Chisinau. Chișinău, Republica Moldova: Editura UTM, 2017, ISBN 978-9975-4264-8-0.
2016
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. BULHAK, Ion; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; BOUROŞ, Pavlina; TIURINA, Janeta; BOLOGA, Olga; BIVOL, Cezara; CLAPCO, Steliana; VEREJAN, Ana; LABLIUC, Svetlana; DANILESCU, Olga. Structure and some biological properties of Fe(III) complexes with nitrogen-containing ligands. In: Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 1(11), pp. 39-49. ISSN 1857-1727.
Categoria B
1. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил; НИКОРИЧ, Андрей. Влияние нано окислов некоторых металлов на биосинтез внеклеточных гидролаз микромицетов. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 164-171. ISSN 1857-064X.
2014
Articole din reviste naționale
Categoria A
1. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; BIVOL, Cezara; STRATAN-BINZARI, Maria; TIURINA, Janeta; CLAPCO, Steliana; REVA, Veaceslav; LABLIUC, Svetlana. Action of Millimeter-range Electromagnetic Radiation on Polypeptide Spectrum of Amylolytic Preparations from Aspergillus Niger 33-19 CNMN FD 02A Strain. In: Электронная обработка материалов. 2014, nr. 1(50), pp. 72-77. ISSN 0013-5739.
Categoria C
1. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; COROPCEANU, Eduard; CLAPCO, Steliana; RIJA, Andrei; TIURINA, Janeta; BIVOL, Cezara; BOLOGA, Olga; BULHAC, Ion. Influenţa compuşilor coordinativi ai Co(III), Cu(II) şi Zn(II) cu liganzi oximici asupra biosintezei hidrolazelor exocelulare la fungii miceliali. In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2014, nr. 6(76), pp. 57-70. ISSN 1814-3237.
Categoria B
1. CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; COROPCEANU, Eduard; BULHAC, Ion. Procedee de sinteză dirijată a proteazelor de către micromiceta Fusarium Gibbosum CNMN FD 12. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 1(322), pp. 119-127. ISSN 1857-064X.
2013
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; CLAPCO, Steliana; COROPCEANU, Eduard; RIJA, Andrei; STRATAN-BINZARI, Maria; BOLOGA, Olga; BULHAC, Ion; ŞAFRANSCHI, Valentin. Efectul dioximaţilor Co(III) cu sulfanilamidă asupra activităţii enzimatice a unor micromicete. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 3(321), pp. 132-138. ISSN 1857-064X.
2. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana; БОЛОГА, О. А.; ШАФРАНСКИЙ, В.; БУЛХАК, И.И.; COROBCEANU, Eduard. Влияние некоторых сульфаниламид- и азидсодержащих диоксиматов кобальта(III) на протеолитическую активность микромицета Trichoderma koningii СNMN-FD-15 . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 2(320), pp. 126-134. ISSN 1857-064X.
2012
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; БОЛОГА, О. А.; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana; COROPCEANU, Eduard; RIJA, Andrei; PAŞA, Lilia. Комплексные соединения молибдена и ванадия как возможные стимуляторы биосинтеза внеклеточных целлюлаз микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05 C. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 3(318), pp. 158-165. ISSN 1857-064X.
2011
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; TIURINA, Janeta; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana; STRATAN-BINZARI, Maria; DVORNINA, Elena. Procedee noi de obţinere a unor hidrolaze exocelulare de origine fungică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 118-128. ISSN 1857-064X.
2. CLAPCO, Steliana; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; TIURINA, Janeta; LABLIUC, Svetlana; DVORNINA, Elena; STRATAN-BINZARI, Maria. Eficienţa tratării enzimatice a apstei de fructe cu preparate celulozolitice şi pectolitice sintetizate de unele micromicete din genul penicillium . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 139-147. ISSN 1857-064X.
3. CLAPCO, Steliana; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; TIURINA, Janeta; STRATAN-BINZARI, Maria; LABLIUC, Svetlana; DVORNINA, Elena. Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic pectolitic obţinut din lichidul cultural al tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 P . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1(313), pp. 144-149. ISSN 1857-064X.
Categoria A
1. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CONDRUC, Viorica. Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на биосинтез внеклеточных гидролитических ферментов микромицетов из родов Aspergillus и Penicillium. In: Электронная обработка материалов. 2011, nr. 6(47), pp. 87-93. ISSN 0013-5739.
2010
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; CLAPCO, Steliana; STRATAN-BINZARI, Maria; LABLIUC, Svetlana; БОЛОГА, О. А.; COROPCEANU, Eduard; RIJA, Andrei; БУЛХАК, И.И.. Некоторые аспекты биосинтеза внеклеточ- ных гидролаз микромицетов из родов Rhizopus и Aspergillus в присутствии комплексных соединений кобальта(III) c фторсодержащими анионами. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 1(310), pp. 121-128. ISSN 1857-064X.
2008
Articole din reviste naționale
Fără categorie
1. CLAPCO, Steliana; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; TIURINA, Janeta; LABLIUC, Svetlana; STRATAN-BINZARI, Maria. Stabilirea parametrilor optimi de recuperare a complexului enzimatic pectolitic din lichidul cultural al tulpinii penicillium viride CNMN FD 04. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, nr. 3(306), pp. 138-145. ISSN 1857-064X.
2. COROPCEANU, Eduard; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; STRATAN-BINZARI, Maria; RIJA, Andrei; BOLOGA, Olga; TIURINA, Janeta; LABLIUC, Svetlana; CLAPCO, Steliana; BULHAK, Ion. The study of the biological activity of some cobalt(III) dioximates with fluorine containing anions . In: Chemistry Journal of Moldova. 2008, nr. 2(3), pp. 70-80. ISSN 1857-1727.
Alte reviste
1. COROPCEANU, Eduard; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; RIJA, Andrei; BOLOGA, Olga; TIURINA, Janeta; LABLIUC, Svetlana; CLAPCO, Steliana; CONDRUC, Viorica; STRATAN-BINZARI, Maria; BULHAC, Ion. Studiu comparativ al proprietăţilor biostimulatoare ale unor dimetilglioximaţi ai Co(III) cu anioni polifluoruraţi . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2008, nr. 2(12), pp. 212-216. ISSN 1814-3237.
  1. 12.819.18.13A: Noi procedee de obţinere a preparatelor proteolitice fungice cu divers grad de puritate (2012- prezent), director de proiect..
  2. 11 817 08 19A: Tehnologii inovaţionale microbiene pentru producerea polizaharidelor şi enzimelor hidrolitice cu utilizări polivalente (2010-2014), executant.
  3. 06.411.015F: Fundamentarea ştiinţifică a sintezei orientate a substanţelor bioactive de către microorganisme (2006- 2010), executant.
  4. 07.408.05.03 PA Undele milimetrice de intensitate joasa ca factor stabilizator si biostimulator al proceselor biosintetice la microorganisme (2007-2008), executant.