Codreanu Svetlana

Titlul: Doctor în științe biologice, conferențiar cercetator
Funcția: Director institut, Cercetător științific superior
Laboratorul Ficobiotehnologie
Telefon: +373 22 72 57 54
Email:codreanu.svetlana @ gmail.com

Mendeley profile        
Scopus Author ID
Pagina personală în Instrumentul Bibliometric Național

CV Eng

Domeniul de cercetare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar tempor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus sapien nunc eget odio.

Publicații
Proiecte
  1. L.Calinin, D. Zaiţev, M.Tîrşu, I.Golub. Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei de reglare a decalajului de fază cu două transformatoare. FORUMUL REGIONAL AL ENERGIEI PENTRU EUROPA CENTRALA SI DE EST – FOREN 2014, 15-19 iunie 2014, Romania.
  2. M.Tirsu, D.Zaitev, L.Calinin, V.Berzan, M.Uzun, V.Spivak, V.Sheliagin. Technical solution for realisation of arc welding devices with low influence on power grid. The 9-th edition of International Conference on industrial power engineering, May 2014, Bacau Romania, p.244-249
  3. V.Sheliagin, V.Spivak, A.Bernatskyi, M.Tirshu. The Microstructure of the Surface Layers by Laser and Laser Microplasma Alloying. Electrotechnica and Electronica (E+E), Eleventh International Conference/ Electron Beam Technology, 8-12 June 2014, Varna, Bulgary, p.319-323
  4. L.Calinin, D. Zaiţev, M.Tîrşu, I.Golub. Comparative analysis of the options for the development of power system networks in the frame of scenarios which including joint of Moldova (only right bank) to ENTSO-E. International conference “SIELMEN– 2013, Chisinau, Republic of Moldova
  5. L.Calinin, D. Zaiţev, M.Tîrşu, I.Golub. Variants of Moldova power system development at parallel functioning with power system of Ukraine. Electronic Journal „Problems of regional energetic”, no.1(18), 2012, http://ieasm.webart.md/contents_ro/?volume_id=30
  6. Lev CALININ, Dmitrii ZAITEV, Mihai TIRSU, Irina GOLUB. Scenarios of Moldavian power system development to merge ENTSO-E. 9th World Energy System Conference, June 28-30 2012 Suceava, Romania, http://www.agir.ro/buletine/1449.pdf
Publicații în Acces Deschis
2017
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. FURDUI, Teodor; DUCA, Gheorghe; GULEA, Aurelian; TODERAŞ, Ion; CIOCHINĂ, Valentina; CEPOI, Liliana; CHIRILOV, Alexandru; CODREANU, Svetlana; MISCU, Vera. Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere). In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 170-175. ISSN 1857-064X.
2. FURDUI, Teodor; DUCA, Gheorghe; GULEA, Aurelian; TODERAŞ, Ion; CIOCHINĂ, Valentina; CEPOI, Liliana; CHIRILOV, Alexandru; CODREANU, Svetlana; MISCU, Vera. Savant de renume mondial și BioR-ul. Acad. V. Rudic la 70 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 1(44), pp. 172-175. ISSN 1857-0461.
3. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 105-110. ISSN 1857-064X.
2016
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDIC, Valeriu; CODREANU, Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera. File din istoria Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 1(328), pp. 101-123. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; SADOVNIC, Daniela; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Relevanța testului TBARS în determinarea stresului oxidativ la Spirulina platensis pe durata ciclului de cultivare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 143-149. ISSN 1857-064X.
3. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; SADOVNIC, Daniela; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 134-142. ISSN 1857-064X.
2015
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; SADOVNIC, Daniela; CHELMENCIUC, Viorica; MISCU, Vera; DIDÎC, Irina. Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 1(325), pp. 146-153. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; CHELMENCIUC, Viorica. Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe durata cultivării în dependenţă de iluminare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 3(327), pp. 156-162. ISSN 1857-064X.
3. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica. Dinamica modificării componenţei biochimice a Spirulinei pe durata cultivării în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 3(327), pp. 142-149. ISSN 1857-064X.
2014
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; VALUŢĂ, Ana; CODREANU, Svetlana; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu. Producerea de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis pe durata ciclului vital sub influenţa metalocomplexelor Co (II) cu bazele Schiff. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 2(323), pp. 163-171. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; CODREANU, Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera. 55 de ani ai ştiinţei microbiologice din Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 3(324), pp. 185-192. ISSN 1857-064X.
2009
Articole din reviste naționale
Fără categorie
1. STEPANOV, Vitalie; CODREANU, Svetlana; RUDIC, Valeriu; SLĂNINĂ, Valerina; SÎRBU, Tamara; BURŢEVA, Svetlana. Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de drojdii păstrate în colecţia naţională de microorganisme nepatogene. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 3(309), pp. 151-156. ISSN 1857-064X.
2. SÎRBU, Tamara; CODREANU, Svetlana. Selectarea mediilor optime de revitalizare a culturilor liofilizate de fungi. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 2(308), pp. 108-113. ISSN 1857-064X.
2008
Articole din reviste naționale
Fără categorie
1. BURŢEVA, Svetlana; СЫРБУ, Тамара; СЛAНИНА, Валерина; НАМОЛОВАН, Лилия; CODREANU, Svetlana. Aнтимикробная активность стрептомицетов почвы центральной зоны Mолдовы . In: Ştiinţa Agricolă. 2008, nr. 1(0), pp. 20-24. ISSN 1857-0003.
2. SÎRBU, Tatiana; CODREANU, Svetlana. Viabilitatea şi stabilitatea tulpinilor de micromicete în procesul păstrării. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, nr. 3(306), pp. 128-134. ISSN 1857-064X.
2007
Articole din reviste naționale
Fără categorie
1. CODREANU, Svetlana; BURŢEVA, Svetlana; TOLOCICHINA, Svetlana; SÎRBU, Tamara; CINCILEI, Angela; SLĂNINĂ, Valerina. Diversitatea microbiană şi resursele ei. In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Serie Nouă . 2007, nr. 6(19), pp. 192-200. ISSN 1857-0054.
  1. CFCFA, 2015-2018 Elaborarea şi argumentarea soluţiilor şi mijloacelor tehnice inovative întru eficientizarea domeniului asigurării cu energie
  2. CSȘDT, 2014-2015 Instalaţia de sudare cu arc electric cu impact redus asupra reţelei electrice (ISAE). Proiect Bilateral Moldova-Ucraina
  3. CSȘDT, 2011-2014 Elaborare mijloace, soluţii tehnice şi tehnologice de eficientizare a utilizării resurselor energetic tradiţionale şi regenerabile întru sporirea funcţionării fiabile a complexului energetic autohton
  4. STCU, 2011-2012 Elaborarea, realizarea şi testarea mostrei rapide de reglare a decalajului de fază pe tiristori