Dvornina Elena

Publicații
Proiecte
Publicații în Acces Deschis
2017
Articole din reviste internaționale
1. COROPCEANU, Eduard; CROITOR, Lilia; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; TYURINA, Zh.; DVORNINA, Elena; CODREANU, Constantin; FONARI, Marina. Synthesis and structure of mononuclear zinc complexes with pyridine-2-aldoxime. In: Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya. 2017, nr. 5(43), pp. 278-285. .
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. BIVOL, Cezara; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; TIURINA, Janeta; LABLIUC, Svetlana; CLAPCO, Steliana; DVORNINA, Elena; GUTSUL, Tatiana; RUSU, Emil. Effect of nano-oxides TiO2 and Fe3O4 on lipase biosynthesis by Aspergillus niger CNMN FD 01 micromycete. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 2(332), pp. 125-130. ISSN 1857-064X.
2. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил. Особенности биосинтеза липаз микромицетом Rhizopus arrhizus CNMN- FD- 03 под влиянием наночастиц окислов некоторых металлов. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 2(332), pp. 116-125. ISSN 1857-064X.
Articole în culegeri naționale
1. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил; DVORNIKOV, Dmitri. Аспекты направленного синтеза протеаз у мицелиальных грибов с использованием наноокислов металлов. In: Microelectronics and Computer Science. Ediția 9, 19-21 octombrie 2017, Chisinau. Chișinău, Republica Moldova: Editura UTM, 2017, ISBN 978-9975-4264-8-0.
2016
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил; НИКОРИЧ, Андрей. Влияние нано окислов некоторых металлов на биосинтез внеклеточных гидролаз микромицетов. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 164-171. ISSN 1857-064X.
2011
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; TIURINA, Janeta; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana; STRATAN-BINZARI, Maria; DVORNINA, Elena. Procedee noi de obţinere a unor hidrolaze exocelulare de origine fungică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 118-128. ISSN 1857-064X.
2. CLAPCO, Steliana; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; TIURINA, Janeta; LABLIUC, Svetlana; DVORNINA, Elena; STRATAN-BINZARI, Maria. Eficienţa tratării enzimatice a apstei de fructe cu preparate celulozolitice şi pectolitice sintetizate de unele micromicete din genul penicillium . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 139-147. ISSN 1857-064X.
Categoria A
1. CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; ТЮРИНА, Жанета; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana; ДВОРНИНА, Елена; CONDRUC, Viorica. Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на биосинтез внеклеточных гидролитических ферментов микромицетов из родов Aspergillus и Penicillium. In: Электронная обработка материалов. 2011, nr. 6(47), pp. 87-93. ISSN 0013-5739.
2009
Articole din reviste naționale
Fără categorie
1. ДВОРНИНА, Елена. Базидиальные ксилотрофы - источник получения биологически активных полисахаридов . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 2(308), pp. 119-124. ISSN 1857-064X.

11.817.08.19A ,,Tehnologii microbiene inovaţionale pentru producerea polizaharidelor şi enzimelor hidrolitice cu utilizări polivalente” (2011-2014).