Laboratory of Yeast Biotechnology

General information
 1. Biotehnologii de obţinere din levuri a principiilor bioactive - lipide, fosfolipide, steroli, acizi graşi, carotenoide, polizaharide cu utilizări în industria farmaceutică, alimentară, veterinărie, zootehnie, cosmetologie, etc.
 2. Biotehnologii de prelucrare a biomasei de levuri din  sedimentele de la vinificaţie şi producerea berii  în produse utile

Obiective specifice:

 • Selectarea tulpinilor înalt producătoare de substanţe biologic active.
 • Elaborarea procedeelor de cultivare dirijată a levurilor cu scopul obţinerii  cantităţilor maximale de principii bioactive.
 • Optimizarea mediilor nutritive şi condiţiilor de cultivare pentru asigurarea productivităţii şi biosintezei maxime a principiilor bioactive de către tulpinile de levuri selectate.
 • Perfecţionarea şi elaborarea procedeelor noi de extracţie şi analiză a principiilor bioactive  levuriene.
 • Elaborarea tehnologiilor de cultivare dirijată a tulpinilor de levuri şi obţinere a produselor bioactive.
 • Testarea şi valorificarea bioproduselor din levuri în diverse domenii ale economiei ţării. 

Postează Realizările Laboratorului  Biotehnologia Levurilor

Postează Menţiuni  ale rezultatelor Laboratorului  Biotehnologia Levurilor

Contacts

Laboratorul  Biotehnologia Levurilor 
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie
str. Academiei 1, MD2028, or. Chişinău, Republica Moldova                                 

șef laborator  dr.  Natalia Chiseliţa
Tel.   +373-22 73-80-13
Email: chiselita.natalia@gmail.com

LBL


Informaţii generale
Laboratorul  Biotehnologia Levurilor (anterior Produşi microbieni,
Oleobiotehnologie) a fost fondat în anul 1991 în cadrul Institutului
de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Laboratory staff
Publications
Projects
Nr.

Numele, prenumele
titlul științific

Funcția deținută
1 Chiseliţa Oleg, dr. director adjunct
2 Chiseliţa Natalia, dr. șef laborator
3 Efremova Nadejda, dr. cercetător științific coordonator
4 Molodoi Elena (Tofan), dr. cercetător științific superior
5 Beşliu Alina cercetător științific
6 Lozan Ana cercetător științific stagiar
7 Daniliş Marina cercetător științific stagiar
8 Rozlovan Ana specialist microbiolog

 

Articole din reviste editate în străinătate:

 1. BEŞLIU, A.; USATÎI, A.; Efremova, N.; CHISELIŢA, N. The process of assessment of the toxicity of metals oxides nanoparticles with the use of the yeast Rhodosporidium toruloides. Scientific Study & Research-Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry, Bacău, 2020, 21 (1), p. 17-26. ISSN 1582-540X.
 2. CHISELIŢA, N.; USATÎI, A. Regulation of biosynthesis process of cellular components in Saccharomyces cerevisiae  with <50 nm ZnO nanoparticles aplication. Analele Universităţii din Oradea - Fascicula Biologie. 2019, Tom. XXVI, No 2, 2019, pp. 86-90. ISSN 1224-5119
 3. BEŞLIU, A.; USATÎI, A.; Efremova, N.; CHISELIŢA, N. The effect of ZnO nanoparticles on the activity of antioxidant enzymes and carotenoid content at Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 yeast. J. Exp. Molec. Biol. 2018, Tome XIX, No 4, p. 91-98.
 4. USATÎI, A.; CHISELIŢA, N.; Efremova, N.; BEŞLIU, A. Biosinthesis of β-glucans and morphological features Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 yeasts under the action of zinc oxide nanoparticles. J. Exp. Molec. Biol. 2018, XIX (1), 15-24.
 5. USATÎI, A.; CHISELIŢA, N.; BEJENARU, L.; BEŞLIU, A.; Efremova, N.; TOFAN, E. The action of TiO2, ZnO, Fe3O4 nanoparticles on Saccharomyces and Rhodotorula yeast strains in function of the concentration and dimensions. Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Secțiunea Genetică și Biologie Moleculară, 2017, TOM XVIII, Nr. 2, p. 65-71.
 6. CHISELIŢA, N.; USATÎI, A.; Efremova, N. The effects of ZnO nanoparticles in combination with alcohol on biosynthetic potential of Saccharomyces cerevisiae. Acta Universitatis Cibiniensis Series E : Food Technology, 2017, 21 (2), pp. 19-24. ISSN 2344-1496.
 7. CHISELIŢA, N.; USATÎI, A.; BEJENARU, L.; TOFAN, E.; Efremova, N. Biosynthetic potential of Saccharomyces yeasts at the treatment with extremely high frequency millimeter waves. Analele Universităţii din Oradea - Fascicula Biologie. 2016, XXIII (1), 12-16. ISSN 1224-5119
 8. USATÎI, A.; CHISELIŢA, N.; Efremova, N. The evaluation of nanoparticles ZnO and TiO2 effects on Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 yeast strain. Acta Universitatis Cibiniensis Series  E : Food  Technology, 2016, XX (1), 85-92. ISSN 2344-1496.
 9. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; EFREMOVA, N.; FULGA, L. The effect induced by millimeter waves with the frequency 53.33 GHz on Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 yeast strain. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Secţiunea Genetică şi Biologie Moleculară. TOM XVI, Fascicula 1, 2015, p. 1-8. Impact Factor 0,765.
 10. USATÎI, A.; CHISELIŢA, N.; EFREMOVA, N.; BORISOVA, T. The using of millimetric waves for biosynthetic processes stimulasion in  Saccharomyces   cerevisiae.   Acta Universitatis Cibiniensis Series E: Food Technology, 2014, 18(1), 15-24. ISSN 2344 – 1496, ISSN–L 2344 – 1496.  DOI 10.2478/aucft-2014-0002
 11. MOLODOI, E.; EFREMOVA, N.; USATÎI, A.; FULGA, L. The optimization of nutritive medium composition and cultivation conditions for Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 yeast strain – mannans producer. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie, 2014,  XXI (1),   33-38. ISSN 1224-5119.
 12. EFREMOVA, N. Experimental study on extremely high frequency waves regulation of protein content and catalase activity in Saccharomyces strains. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2014, XXI (2), 79-83. ISSN 1224-5119.
 13. EFREMOVA, N.; MOLODOI, E.; USATÎI, A.; FULGA, L.; BORISOVA, T. Effect of menadione and hydrogen peroxide on catalase activity in Saccharomyces yeast strains. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2013, XX (1), 19-22, ISSN 1224-5119.
 14. EFREMOVA, N.; MOLODOI, E.; USATÎI, A.; FULGA, L. The utilization of some iron and zinc compounds as regulators of catalase activity at Saccharomyces cerevisiae. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2013, XX (2), 80-83, ISSN 1224-5119.
 15. MOLODOI, E.; USATÎI, A.; EFREMOVA, N.; CHISELIŢA, N.; FULGA, L. Biotechnological aspects concerning the ergosterol obtaining from yeasts. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2013, 20 (1), p. 12-18. ISSN 1224-5119
 16. MOLODOI, E.; USATÎI, A.; EFREMOVA, N.; CHISELIŢA, N. Microbiological and technological investigations concerning the obtaining ergosterol from yeasts. Analele ştiinţifice ale Universitţii „Alexandru Ioan Cuza”, Secţiunea Genetică şi Biologie Moleculară, TOM XIII, 2012. p. 53-64.

 Articole în reviste ştiinţifice recenzate
Categoria A

 1. BEJENARU, L.; USATÎI, A.; TOFAN, E.; CHISELIŢA, N.; Efremova, N. Modification of Biomass Production and Biochemical Composition of Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-18 and Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-20 Yeasts under the Action of Extremely High Frequency Electromagnetic Radiation. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 2017, Vol. 53, No. 1, p. 71-76. ISSN 1068-3755

 Categoria B

 1. USATÎI, A.; CHISELIŢA, N.; BEŞLIU, A.; EFREMOVA, N.; BEJENARU, L.; BATÎR, L.; DADU, C.; TANASE, A. Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nano-oxizilor metalici la cultivarea levurilor de interes biotehnologic. STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE,  Seria “Ştiinţe reale şi ale naturii”   2019, nr. 1 (121), p. 103-111.
 2. USATÎI, A.; CHISELIŢA, N. Utilizarea nanoparticulelor ZnO în biotehnologia cultivării      levurii Saccharomyces cerevisiae. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Chişinău, 2019, Nr. 1(337) p. 142-148. ISSN 1857-064X.
 3. USATÎI, A.; BEJENARU, L.; BEŞLIU, A.; EFREMOVA, N.; CHISELIŢA, N. Biosinteza manoproteinelor și caracterele morfo-culturale ale Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 la acțiunea nanoparticulelor TiO2. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, 1(334), 134-142. ISSN 1857-064X.
 4. CHISELIŢA, N. Influenţa nanoparticulelor ZnO asupra tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în condiţii de stres alcoolic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Chişinău, 2017, Nr. 1(331), p. 124-132. ISSN 1857-064X.

 USATÎI, A.; CHISELIŢA, N. Soluţii inovative de cultivare a levurilor producătoare de β-glucani. Intellectus, Chişinău, 2016, Nr. 4, p. 77-80. ISSN 1810-7079

Brevete de invenţii:

 1. EFREMOVA, N.; BEŞLIU, A.; USATÎI, A. Procedeu de cultivare                                                         a levurilor Rhodotorula gracilis. Data deposit. 2018. 07.31 Publicat 04.2020 In: BOPI. 2020, nr. 4, pp. 44.
 2. USATÎI, A.; BEŞLIU, A.; CHISELIŢA, N.; RUSU, E.; GUŢUL, T. Procedeu de evaluare a toxicităţii nanoparticulelor oxizilor de metale cu utilizarea levurilor. Brevet de invenţie MD 4522, BOPI 10/2017, p. 30-31.
 3. USATÎI, A.; CHISELIŢA, N.; EFREMOVA, N.; MOLODOI, E.; FULGA, L.; BORISOVA, T. Procedeu de cultivare a tulpini de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. Brevet de invenţie MD 4329. BOPI 2/2015, p. 29. Cerere de brevet de invenţie nr.0081 din 30.10. 2013.
 4. USATÎI, A.; DADU, A.; CHISELIŢA, N.; USATÎI, M. Furaj pentru puiet de peşti fitofagi.  Brevet de invenţie MD 717, BOPI 1/2014.
 5. EFREMOVA, N.; USATÎI, A.; MOLODOI, E. Metodă de determinare a activităţii catalazei. Brevet de invenţie MD 4205.  BOPI 2/2013, p. 26.
 6. EFREMOVA, N.; USATÎI, A.; MOLODOI, E.; FULGA, L. Tulpină de drojdie Saccharomyces cerevisiae – sursă de superoxiddismutaza. Brevet de invenţie MD 4243.  BOPI 7/2013, p. 27.
 7. MOLODOI, E.; USATÎI, A.; FULGA, L.; EFREMOVA, N.; CHISELIŢA, N.; BORISOVA T. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de drojdii Saccharomyces  cerevisiae  CNMN-Y-18. Brevet de invenţie MD 4227, BOPI 5/2013, p. 28.
 8. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; EFREMOVA, N.; CHISELIŢA, N.; BORISOVA, T.; FULGA L. Tulpină de drojdii Saccharomyces cerevisiae – producătoare de manani. Brevet de invenţie MD 4216, BOPI 4/2013, p. 24.

Tematica cercetărilor ştiinţifice

Au fost realizate cercetări în cadrul a 14 proiecte, inclusiv 6 - instituţionale, 4 - Comanda de stat, 4 - Proiecte independente (Tineri cercetători).

Proiect  în derulare:

 1. Proiectul Program de Stat 20.80009.5107.16 „Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potenţialului reproductiv şi productiv al animalelor de interes zootehnic” (2020-2023).
  Conducător ştiinţific – dr. în şt. biol., conf. cercet. Chiseliţa Oleg

Proiecte finalizate:

 1. Proiect instituţional 14.05.076A „Utilizarea nanomaterialelor în biotehnologia cultivării fungilor miceliali şi levurilor ca strategie de sporire a performanţelor biotehnologice” (2015-2019). Conducător ştiinţific – dr. în biol., conf. cercet. Alexandra Ciloci
 2. Proiect independent 18.80012.51.16A  (Tineri cercetători) “Validarea testelor microbiologice şi biochimice pentru studii de nanotoxicologie’’ (2018-2019) Conducător ştiinţific - dr. în biol., conf. cercet., EFREMOVA Nadejda.
 3.  Proiect instituţional 11 817 08 19A: „Tehnologii inovaţionale microbiene pentru producerea polizaharidelor  şi enzimelor hidrolitice cu utilizări  polivalente” (2011-2014). Conducător ştiinţific – USATÎI Agafia, dr. hab., prof. cercet.
 4. Proiect independent 12.819.18.08A (Tineri cercetători): „Preparate enzimatice antioxidante obţinute din drojdii” (2012-2013). Conducător ştiinţific - dr. în biol., conf. cercet., EFREMOVA Nadejda.
 5. Proiect instituţional 06. 411. 015 F: „Fundamentarea ştiinţifică a sintezei orientate a substanţelor bioactive de către microorganisme”, compartimentul „Bazele fiziologo-biochimice şi biotehnologice ale ameliorării drojdiilor ca materie primă pentru obţinerea biomaterialelor” (2006-2010). Conducător ştiinţific – USATÎI Agafia, dr. hab., prof. cercet.
 6. Proiect tineri cercetători 09.819.08.03 F: „Procesarea drojdiilor rezultate în urma vinificării în scopul obţinerii carbohidraţilor pentru utilizare în diverse domenii” (2009-2010). Conducător ştiinţific – TOPALĂ Lilia, dr. în biol.
 7. Proiect tineri cercetători 07.411.11.IND A: „Evaluarea principiilor bioactive a levurilor de la vinificaţie ca sursă pentru obţinerea biopreparatelor” (2007-2008). Conducător ştiinţific – TOPALĂ Lilia, dr. în biol.
 8. Proiect Comanda de stat 07.408.05.03 PA: „Undele milimetrice de intensitate joasă ca factor stabilizator şi biostimulator al proceselor biosintetice la microorganisme” (2007-2008).
 9. Proiect Comanda de stat 42. 008 P: „Evaluarea efectelor acţiunii radiaţiei milimetrice de intensitate mică asupra capacităţii biosintetice a microorganismelor cu semnificaţie în biotehnologie „ (2004 – 2006).
 10.  Proiect instituţional 01.17.03 F: „Studierea particularităţilor fiziologo-biochimice şi biotehnologice de sinteză orientată a carotenoidelor de către drojdii ca surse de preparate microbiene” (2001-2005). Conducător ştiinţific – USATÎI Agafia, dr. hab., prof. cercet.
 11. Proiect instituţional 0196M 00914: „Elaborarea tehnologiilor de obţinere a lipidelor microbiene în calitate de materie primă pentru producerea biopreparatelor” (1996-2000) /Dispoziţia Guvernului R.M., nr. 164-d din 26.05.1996.
 12.  Proiect Comanda de stat: „Cercetarea substanţelor biologic active sintetizate de drojdiile genurilor Waltomyces şi Sporobolomyces şi selectarea condiţiilor de obţinere a lor” (1992-1994) , Hot. Guv. RM. Nr.172 din 5.04.1993.
 13. Proiect Comanda de stat 0195M 00483: „Elaborarea procedeului de obţinere a preparatului microbiologic – stimulent al productivităţii animalelor tinere” (1991-1995). Hot. Guv. RM. Nr.9 din 14.01.1991.
 14. Proiect instituţional 0195M 00482: „Elaborarea bazelor ştiinţifice şi procedeelor de folosire a microorganismelor pentru obţinerea preparatelor de origine lipidă cu scopul de a le aplica în zootehnie” (1991-1995). Hot. Guv. RM. Nr.9 din 14.01.1991.