Iațco Iulia

Titlul: Doctor în științe biologice
Funcția: Cercetător științific superior
Laboratorul Ficobiotehnologie
Telefon: 373-22 72-06-25
Email: iulia_iatsko@yahoo.com

Scopus Author ID
Pagina personală în Instrumentul BIbliometric Național    

CV Ro

Domeniul de cercetare

167 – Biotehnologie; specialitatea 167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie:
Principii active din cianobacterii şi microalge şi preparate polifuncţionale noi pe baza lor: modele de sinteză orientată, procedee şi tehnici de procesare, formule şi compoziţii, tehnologii de obţinere, studii experimentale. Modele de acumulare a metalelor grele de către cianobacterii și microalge; Modele de sinteză a nanoparticulelor și apreciere a toxicității lor cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor.

Publicații
Proiecte

20 publicaţii, inclusiv: 2 articole în reviste științifice cotate ISI și SCOPUS, 2 articole în reviste din străinătate recunoscute, 4 articole în reviste din Registrul național al revistelor de profil acreditate, 5 articole în culegeri de lucrări ale conferințelor naționale și internaționale, 7 teze ale conferințelor științifice internaționale; 4 brevete de invenții.

Publicații în Acces Deschis
2013
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; GHELBET, Viorica; IAŢCO, Iulia; COROPCEANU, Eduard; PISARENCO, Maia; RUDIC, Valeriu. Activitatea antioxidantă a haematococcus pluvialis la diferite etape ale ciclului vital in prezenţa compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 1(319), pp. 126-136. ISSN 1857-064X.
2011
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; SADOVNIC, Daniela; IAŢCO, Iulia; RUDIC, Valeriu. Procedee noi de sporire a nivelului de acumulare a unor bioelemente antioxidante în biomasa microalgei verzi Haematococcus Pluvialis . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1(313), pp. 121-128. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; UNGUREANU, Laurenţia; IAŢCO, Iulia; SADOVNIC, Daniela. Antiantioxidanţii de origine vegetală şi acţiunea lor de stabilizare a componentelor extractive. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 112-118. ISSN 1857-064X.
Categoria C
1. IAŢCO, Iulia. Model de diminuare a consecinţelor stresului hipersalin la Dunaliella Salina . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2011, nr. 4(23), pp. 68-73. ISSN 1857-0461.
2010
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. IAŢCO, Iulia. Influenţa şocului hiperosmotic indus asupra sintezei lipidelor la microalga Dunaliella salina CNM-AV-02. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 3(312), pp. 129-135. ISSN 1857-064X.
2009
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. CIUMAC, Daniela; ZOSIM, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; PRODIUS, Denis; ŢURCAN (OLAN), Olga; POPA, Veaceslav; SADOVNIC, Daniela; IAŢCO, Iulia; CORDELEANU, Corneliu; DONI, Veronica. Studiul acţiunii compuşilor coordinativi noi ai Fe(III) şi ai Cr(III) asupra procesului de acumulare a unor principii bioactive în biomasa de spirulină . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2009, nr. 1(21), pp. 5-9. ISSN 1814-3237.
2008
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; SOBOLEVA, Inessa; MISCU, Vera; IAŢCO, Iulia; CHELMENCIUC, Viorica. Studiul aspectelor biotehnologice de utilizare a algei roşii Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 în calitate de sursă de acid eicosapentaenoic . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2008, nr. 7(17), pp. 10-15. ISSN 1814-3237.
Fără categorie
1. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; COJOCARI, Angela; MISCU, Vera; IAŢCO, Iulia; RUDIC, Valeriu. Acumularea acizilor arahidonic şi eicosapentaenoic de către porphyridium cruentum CNM-AR-01 sub influenţa cobaltului. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, nr. 1(304), pp. 126-131. ISSN 1857-064X.
  1. 11.817.08.18F “Stabilirea mecanismelor de modificare a statutului oxidativ şi a componenţei biochimice a biomasei unor microalge sub acţiunea metalocomplexelor în scopul obţinerii preparatelor antioxidante”.
  2. 10.820.08.08 BA “Monitoringul şi ameliorarea surselor de materie primă cu conţinut valoros de elemente esenţiale în baza plantelor acvatice superioare şi a microalgelor”.
  3. 10.820.04.17 RoA „Bioacumularea şi recuperarea microcomponentelor metalice din şlamul rezultat la solubilizarea alcalină a uraniului din minereu cu ajutorul cianobacteriilor şi microlagelor”
  4. 10.824.09.114T”Implimentarea producerii industriale şi utilizării clinice a preparatului inovationalA Ferribior”.
  5. 08.819.08.03F ”Bioaditive nutraceutice imunostimulente, antianemice şi antidiabitice noi în baza biomasei de spirulină cu conţinut prognozat de principii bioactive şi bioelemente (fier şi crom) metabolizate”.
  6. 07.407.47T “Implementarea tehnologiilor de producere şi utilizare a preparatelor de origine algală la sporirea spermatogenezei la tauri şi vieri”.