Proiecte

PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMULUI DE STAT 2020-2023

1. 20.80009.5007.05 ”Nanoparticule metalice biofuncționalizate - obținerea cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor”
Conducător: acad. Valeriu Rudic
Descarcă Raport pentru anul 2020

DescarcaRaport pentru anul 2021

Descarca Raport pentru anul 2022

2. 20.80009.5007.28 ”Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor ”s” și ”d” cu liganzi polidentați”
Conducător: dr. hab. prof. Ion Bulhac
Descarcă Raport pentru anul 2020

DescarcăRaport pentru anul 2021

Descarcă Raport pentru anul 2022

3. 20.80009.7007.03 ”Potențialul microbiologic în degradarea deșeurilor de plastic nereciclabil”
Conducător: dr. Serghei Corcimaru
Descarcă Raport pentru anul 2020

Descarca Rapor pentru anul 2021

Descarca  Raport pentru anul 2022

4. 20.80009.7007.09 ”Conservarea și valorificarea biodiversității microbiene în calitate de suport pentru dezvoltarea tehnologiilor și agriculturii durabile, integrarea științei și educației”
Conducător: dr. Tamara Sîrbu

Descarca Raport pentru anul 2020

DescarcaRaport pentru anul 2021

Descarca Raport pentru anul 2022
5. 20.80009.5107.16 ”Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic”
Conducător: dr. Oleg Chiselița 

Descarcă Raport pentru anul 2020

Descarca Raport pentru anul 2021

Descarca Raport pentru anul 2022

6. 20.80009.5107.08 ”Eficientizarea utilizării resurselor de sol a diversității microbieine prin aplicarea elementelor agriculturii biologice (organice)”
Conducător: dr. hab. Nina Frunze
Descarcă Raport pentru anul 2020

Descarca Raport pentru anul 2021

Descarca Raport pentru anul 2022

7. 20.80009.7007.20 „Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației”
Conducător: dr. hab. Igor Povar

Descarcă Raport pentru anul 2020

Descarcă Raport pentru anul 2021

Descarcă Raport pentru anul 2022


PROIECTE ÎN BAZA OFERTEI DE SOLUȚII PRIVIND PROMOVAREA CONCEPTULUI DE ȘTIINȚĂ DESCHISĂ ȘI DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE ÎN DOMENIILE CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

21.70105.38ȘD "Consolidarea Colecţiei Naţionale de Microorganisme Nepatogene  (CNMN) prin adoptarea practicilor științei deschise privind datele științifice" (2021-2022)


PROIECTE BILATERALE

19.80013.51.07.09 A/BL ”Acţiunea specifică a nanozimelor multifuncționale asupra organismelor vegetale şi microbiene în condiţiile agriculturii durabile” (2019-2020)

Descarca Raport final 2019-2020