Laboratoare

Crearea condițiilor corespunzătoare standardelor internaționale de conservare și valorificare a fondului genetic microbian

Ecologia complexului microbian al solului în condițiile stresului antropogen și elaborarea bazelor normative pentru menținerea fertilității solului și prevenirea poluării mediului ambiant cu compuși toxici, mutageni etc.

Elaborarea biotehnologiilor avansate de obținere a enzimelor

Sinteza orientată a substanțelor bioactive de către cianobacterii și microalge și elaborarea tehnologiilor avansate de obținere a preparatelor biologice

Sinteza orientată a substanțelor bioactive de către cianobacterii și microalge și elaborarea tehnologiilor avansate de obținere a preparatelor biologice