Laboratorul Microbiologia Solului

Prezentare generală

Profilul de activitate:

 • studierea și estimarea proceselor ecologo-microbiologice din sol;
 • evaluarea specificului transformărilor microbiologice în sol sub acţiunea diferitor factori antropogeni;
 • elaborarea indicatorilor și indicilor pedo-microbiologici pentru diagnosticul, monitorizarea şi prognozarea impactului a diferitor tehnologii agricole asupra calității solului;
 • valorificarea activităţii enzimatice a microorganismelor cu scopul transformării/detoxicării compuşilor organici în mediul ambiant;
 • bioremedierea solurilor contaminate cu poluanți organic persistenți;
 • elaborarea procedeelor de utilizare a îngrășămintelor microbiene pentru stimularea productivității plantelor agricole.

Cooperare științifică:

 • Global Soil Partenership;
 • Universitatea “Blaise Pascal” din Clermont-Ferrand (Franţa), laboratoarele SEESIB (Sinteză şi Studiu al Sistemelor de Importanţă Biologică) şi LPMM (Fotochimie Moleculară şi Macromoleculară);
 • Universitatea de Stat din Moscova ”M.V.Lomonosov”, Moscova, Federația Rusă;
 • Institutul de Biochimie și Fiziologie al Microorganismelor ”G.K. Skrjabin”, AȘR, Moscova, Federația Rusă;
 • Institutul de Botanică Experimentală “Kuprevici V.F.”, Academia Națională de Ştiinţe din Belarus, Minsk;
 • Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D. Ghiţu”, Republica Moldova; 
 • Institutul de Chimie, Republica Moldova;
 • Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia" (Balți);
 • Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie și Pedologie.
Date de contact

Laboratorul Microbiologia Solului
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie
str. Academiei 1, MD2028, or. Chişinău, Republica Moldova                                                            

șef laborator  dr. Corcimaru Serghei
Tel.  + 373-22 73-99-16
Email: serghei.corcimaru@imb.md

Componența laboratorului
Publicații
Proiecte
Nr.

Numele, prenumele

Titlul științific,
științifico didactic

Funcția deținută Date de contact
1 Corcimaru Serghei dr.șt.biol., conf.cercetător șef laborator Tel: 022-73-99-16
serghei.corcimaru@imb.md
2 Rastimeșina Inna dr.șt.biol., conf.cercetător cercetător științific coordonator Tel: 022-72-50-55
 ina.rastimesina@imb.md
3 Postolachi Olga dr.șt.biol., conf.cercetător cercetător științific coordonator Tel: 022-72-50-55
olesea.postolachi@imb.md
4 Onofraș Leonid dr.șt.biol., conf.cercetător cercetător științific coordonator Tel: 022-73-98-84
leonid.onofras@imb.md
5 Todiraș Vasile dr.șt.agr., conf.cercetător cercetător științific coordonator Tel: 022-73-98-84
vasile.todiras@imb.md
6 Mereniuc Lilia   cercetător științific Tel: 022-73-99-16
 lilia.mereniuc@imb.md
7 Sîtnic Feodora   cercetător științific Tel: 022-73-99-16
feodora.sitnic@imb.md
8 Josan Valentina   cercetător științific Tel: 022-72-50-55
valentina.vorona-josan@imb.md
9 Prisacari Svetlana   cercetător științific Tel: 022-73-98-84
svetlana.prisacari@imb.md
10 Lungu Angela   cercetător științific Tel: 022-73-98-84
angela.lungu@imb.md
11 Schițco Nicolai   cercetător științific Tel: 022-72-50-55
nicolai.schitco@imb.md
12 Cotoman Alina   cercetător științific stagiar Tel: 022-72-50-55
alina.cotoman@imb.md
13 Coșcodan Mihai   specialist superior  Tel: 022-73-98-84
mihai.coscodan@imb.md
14 Mamaliga Vera   specialist superior Tel: 022-72-50-55
vera.mamaliga@imb.md
15 Mereniuc Radu   specialist microbiolog Tel: 022-73-99-16
radu.mereniuc@imb.md
 • Publicații recente relevante:
 1. SIDORENKO, A.; RASTIMESINA, I.; POSTOLACHI, O.; GUTUL, T.; VASEASHTA, A. The toxic effect of trifluralin on soil microorganisms in the presence of Fe0/PVP nanoparticles. In: SIDORENKO, A.; HAHN, H., eds. Functional Nanostructures and Sensors for CBRN Defence and Environmental Safety and Security. Springer Nature, 2020, 113-123. ISSN 1874-6519, ISBN 978-94-024-1908-5, DOI: 10.1007/978-94-024-1909-2
 2. Postolachi, O.; Rastimesina, I.; Josan, V.; Gutul, T. Effect of iron nanoparticles and herbicide trifluralin on the formation of microbial consortia. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. University of Oradea Publishing House. 2019. 26(2), 124-128. Print-ISSN: 1224-5119, e-ISSN: 1844-7589. CNCSIS rated B+. (Scopus 0.13)
 3. Postolachi, O.; Rastimesina, I.; Josan, V.; Gutul, T. Isolation of microbial consortia in the presence of herbicide trifluralin and iron nanoparticles in acidic conditions. The Proceedings of the International Scientific Congress “Life sciences, a challenge for the future”, Filodiritto Editore – Proceedings, 2019, 239-244. ISBN 978-88-85813-63-2
 4. Corcimaru, S.; Prisacari, S.; Todiraş V.; Guţul, T. Influenţa nanoparticulelor în baza fierului asupra creşterii plantelor de măzăriche (Vicia sativa) în solul poluat cu trifluralină. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019. Nr.2, p. 139-144. ISSN 1857-064X
 5. TODIRAŞ, V.; ONOFRAŞ, L.; MELNIC, M.; LUNGU, A. Testarea bacteriilor de rizosferă/rizoplană asupra dezvoltării şi productivităţii plantelor de soia. Materialele Conferinţei ştiinţifice Şiinţa în Nordul Republicii Moldova: Realizări, Probleme, Perspective. Ediţia 3. Bălţi, 21-22 iunie 2019. p. 159-164. ISBN 978-9975-3316-1-6.
 6. POSTOLACHI, O.; RASTIMESINA, I.; GUTUL, T. Effect of trifluralin, zero-valent iron and magnetite nanoparticles on growth of streptomycetes. The Annals of Oradea University, Biology Fascicle (Analele Universității din Oradea, Fascicula Biologie). University of Oradea Publishing House. 2018. 25 (2), 122-128. Print-ISSN: 1224-5119, e-ISSN: 1844-7589. CNCSIS rated B+. (Scopus 0.13)
 7. Corcimaru, S.; Prisacari, S.; Todiraş V.; Guţul, T. Influenţa nanoparticulelor în baza fierului asupra creşterii plantelor de măzăriche (Vicia sativa) în solul poluat cu trifluralină. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019. Nr.2, p. 139-144. ISSN 1857-064X
 8. JOSAN, V.; RASTIMESINA, I.; POSTOLACHI, O.; GUTUL, T. Effect of trifluralin, zero-valent iron and magnetite nanoparticles on growth of micromycetes. “Agriculture for Life, Life for Agriculture” Conference Proceedings. Ed. De Gruyter. 2018. 1 (1), 542-547. Online ISSN:2601-6222. DOI: 10.2478/alife-2018-0085
 9. TODIRAŞ, V.; ONOFRAS, L.; PRISACARI, S.;LUNGU, A.; IACOBUTA, M.;VOZIAN, V.Receptivitatea unor soiuri de soia la tratarea cu preparatul „Rizolic” şi acţiunea diverselor doze asupra recoltei de boabe şi calităţii ei. Meridian ingineresc. 2018, nr. 1 (68), p. 15-18.
 10. POSTOLACHI, O.; RASTIMESINA, I.; VORONA, V.; MAMALIGA, V.; STREAPAN, N.; GUTUL, T. Sensitivity of fungal and streptomycete strains to trifluralin and magnetite nanoparticles. Proceedings book of International symposium “The environment and the industry”, SIMI-2017, Bucureşti, 290-295. ISSN-L:1843-5831, DOI:http://doi.org/10.21698/simi.2017.0037
 11. ХАРЧУК, О.А.; ОHОФРАШ, Л. Ф.; ЧОРБА, С.В. Увеличение семенной продуктивности на единицу листовой поверхности растений двух сортов сои при внесении в почву Bradyrhizobium japonicum. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) № 1, 2016 / Биологические науки. стр. 7-8. ISSN 2411-6467
 12. TODIRAŞ, V.; PRISACARI, S.; LUNGU, A.; CORCIMARU, S.; ONOFRAŞ, L.; ZUZA, N. Influenţa nanoparticulelor de fier şi a bacteriilor de nodozităţi  Rhizobium RD2 pe fonul trifluralinei asupra dezvoltării plantulelor de soia. Meridian ingineresc. 2017. 1(64), 36-39. ISSN 1683-853X
 13. CORCIMARU, S. Potenţialul microbiologic în evaluarea calităţii solurilor automorfe arabile ale Republicii Moldova. In: Potenţialul microbiologic pentru agricultura durabilă. Autor-coord. S. CORCIMARU. Ch.: Ştiinţa, 2016, pp. 7-20.
 14. CORCIMARU, S.; TANASE, A. Potenţialul microbiologic în estimarea impactului tehnologiilor arabile asupra calităţii solului. In: Potenţialul microbiologic pentru agricultura durabilă. Autor-coord. S. CORCIMARU. Ch.: Ştiinţa, 2016, pp. 21-29.
 15. CORCIMARU, S. Potenţialul microbiologic în estimarea consecinţelor poluării solului arabil cu metale grele. In: Potenţialul microbiologic pentru agricultura durabilă. Autor-coord. S. CORCIMARU. Ch.: Ştiinţa, 2016, pp. 30-40.
 16. Onofraş, l.; Prisacari, S.; Todiraş, V.; Lungu, A. Tehnologii de utilizare a bacteriilor simbiotrof - fixatoare de azot la lucernă (Rhizobium meliloti) şi cu caracter stimulator la porumb (Pseudomonas sp.). In: Potenţialul microbiologic pentru agricultura durabilă. Autor-coord. S. CORCIMARU. Ch.: Ştiinţa, 2016, pp. 41-63.
 17. RASTIMEŞINA, I.; POSTOLACHI, O.; TOLOCICHINA, S.; CINCILEI, A. Procedee microbiologice de remediere a solurilor poluate cu pesticide. In: Potenţialul microbiologic pentru agricultura durabilă. Autor-coord. S. CORCIMARU. Ch.: Ştiinţa, 2016, pp. 64-124.
 18. Onofraş, l.; Todiraş, V.; Prisacari, S.; Lungu, A.; Zuza, N. Influenţa microorganismelor de rizosferă şi a tehnologiei de utilizare asupra dezvoltării plantelor şi recoltei la porumb. În: Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective. Chişinău, R. Moldova, 14-15 sept. 2016, pp. 518-522.
 19. Corcimaru S. Potenţialul microbiologic în estimarea impactului tehnologiilor arabile asupra calităţii solului. Akademos. 2015, nr. 3(38), p. 51-56. ISSN 1857-0461
 20. Rastimesina, I.; Tolocichina, S.; Postolachi, O.; Cincilei, A.; Streapan, N.; Mamaliga V. Estimation of efficiency of bio- and phytoremediation for pesticides contaminated soil. Bulletin USAMV, series Agriculture. 2015, 72(2), 496-502. Print ISSN 1843-5246; Electronic ISSN 1843-5386. doi: 10.15835/buasvmcn-agr: 11707
 21. Todiraş V., Onofraş L., Prisacari S., Lungu A., Mohova T., Zuza N. Cercetări privind utilizarea microorganismelor de rizosferă pentru sporirea recoltelor la porumb. Meridian ingineresc, 3(58), 2015, ISSN 1683-853X. Ed. „Tehnica UTM”. Chişinău, 2015, p. 80-82.
 22. Corcimaru s.; Mereniuc gh.; Boincean b. Soil organic matter and soil microbial biomass in the Balti long-term experiments. In: Soil as World Heritage. Ed. D.Dent. Springer Science+Business Media Dordrecht, 2014, 261-266. ISBN: 978-94-007-6186-5.

Proiecte naționale și internaționale:

 1. 20.80009.7007.03 „Potenţialul microbiologic în degradarea deşeurilor de plastic nereciclabil”, Program de Stat, 2020-2023.
 2. 20.80009.7007.20 „Studiul şi gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei”, Program de Stat, 2020-2023.
 3. GCP/GLO/853/RUS „Microbiological tools for assessment and prediction of the impact of soil management on soil organic carbon in high-organic black soils of Moldova”, Proiect în cadrul programelor FAO, 2020.
 4. 19.80013.51.07.09A/BL „Acţiunea specifică a nanozimelor multifuncţionale asupra organismelor vegetale şi microbiene în condiţiile agriculturii durabile”, Proiect bilateral Moldova-Belarus, 2019-2020.
 5. CA 18237 „European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection”, Proiect în cadrul COST Action, 2019-2023.
 6. 15.817.05.17A „Potenţialul nanotehnologic în bioremedierea solului contaminat cu poluanţi organici persistenţi”, Proiect naţional aplicativ, 2015-2019.
 7. 10.04.026A „Elaborarea procedeelor pedo-microbiologice pentru evaluarea, remedierea şi menţinerea calităţii şi productivităţii solului”, Proiect naţional aplicativ, 2011-2014.