Laboratorul Ficobiotehnologie

Prezentare generală

Domeniul de activitate: 167 – Biotehnologie; specialitatea 167.01  – Biotehnologie, bionanotehnologie:
Principii active din cianobacterii şi microalge şi preparate polifuncţionale noi pe baza lor: modele de sinteză orientată, procedee şi tehnici de procesare, formule şi compoziţii, tehnologii de obţinere, studii experimentale. Modele de sinteză a nanoparticulelor și apreciere a toxicității lor cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor. Formarea de idei noi despre conceptul stresului oxidativ.

Despre laborator

 

Date de contact

Laboratorul Ficobiotehnologie
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie
str. Academiei 1, MD2028, or. Chişinău, Republica Moldova     

șef laborator  dr. Rudi Ludmila
Telefon: 373-22 72-57-54
Email: rudiludmila@gmail.com

Scurt istoric
Laboratorul „Ficobiotehnologie” a fost fondat în anul 1991 în cadrul Institutului de Microbiologie al A.Ş.M., eveniment determinat de apariţia unei noi direcţii a ştiinţei biologice moderne – ficobiotehnologia.

 


 

 

Componența laboratorului
Publicații
Proiecte
Nr.

Numele, prenumele

Titlul științific,
științifico-didactic

Funcția deținută
1 Rudic Valeriu dr. hab. în șt. biologice, profesor universitar consultant științific
2 Rudi Ludmila dr. în biologie, conferențiar cercetător șef laborator
3 Miscu Vera dr. în șt. biologice, conferențiar cercetător cercetător științific coordonator
4 Chiriac Tatiana dr. în biologie, conferențiar cercetător cercetător științific coordonator
5 Cepoi Liliana dr. în biologie, conferențiar cercetător cercetător științific coordonator
6 Iațco Iulia dr. în științe biologice cercetător științific superior
7 Valuța Ana dr. în științe biologice cercetător științific superior
8 Djur Svetlana   cercetător științific
9 Dumbrăveanu Veronica   cercetător științific
10 Cepoi Anastasia   cercetător științific stagiar

Cele mai relevante publicații din Laborator

 

  1. 20.80009.5007.05. (2020-2023) Nanoparticule biofuncționalizate – obținerea cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor (MetBFN).
  2. 15.817.05.01F (2015-2019) Stresul oxidativ indus de condițiile tehnologice și influența lui asupra calității biomasei de spirulină.