Anunț. Ședința Consiliului Știinţific Specializat:167.01-117

08.02.2021

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

 

Candidat:

 

MOLDOVAN Anna,

Сercetător  științific,

Institutul de Zoologie, Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice, Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară;

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie și Pedologie, Departamentul Biologie și Ecologie

 

 

 

Conducător:

 

LEȘANU Mihai, doctor în științe biologice, conferențiar universitar

Consultant științific:

 

TODERAȘ Ion, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician, Om Emerit al Republicii Moldova, Membru de Onoare al Academiei Române

Consiliul Știinţific Specializat:

 

 

167.01-117

Tema tezei:

 

Controlul biologic al coleopterelor curculionoide dăunători ai culturilor agricole

 Specialitatea:

 

167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie

 

 

 

Data: 25 februarie 2021

Ora:  14 00

Local: str. Academiei 1,  Etajul 2, sala „Mircea CIUHRII” (b. 253)

Teza de doctorat poate fi consultată la:

Biblioteca Științifică Centrală (Institut) „Andrei Lupan” (MD 2028, or. Chișinău, str. Academiei 5A), Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova (MD 2009, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 60) și pe paginile web: a ANACEC www.anacec.md(www.cnaa.md) și a IMB: www.imb.md

Teza de doctor

Rezumat teză  

 

Susținerea publică a tezei de doctorat poate fi urmărită în regim on-line pe 25 februarie 2021, începând cu ora 1400 pe www.idsi.md/tv

 

Categorie: