Aviz asupra proiectului HG "Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniul educației, cercetării și inovării”

12.07.2022
Concluzia Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice este următoarea: 
 
 Proiectul HG "Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniul educației, cercetării și inovării”, Nota informativă și Analiza de impact aferente proiectului conțin multiple încălcări ale legislației în vigoare, grave carențe de fundamentare, sfidare a subiecților abilitați prin lege de a consulta și aviza asemenea proiecte, de neglijare a opiniilor experților internaționali, de potențiale riscuri de încălcare a drepturilor omului, fapt care afectează legalitatea acestui proiect și determină fără echivoc necesitatea retragerii lui.
 

descarca aici

Aviz asupra proiectului HG "Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniul educației, cercetării și inovării”

Categorie: