Consolidarea Colecţiei Naţionale de Microorganisme Nepatogene (CNMN) prin adoptarea practicilor științei deschise privind datele științifice

Codul 21.70105.38ȘD
Durata 2021 – 2022
Director de proiect dr. Nina Bogdan
Cuvinte-cheie Microorganisme, fungi, bacterii, colectie, pașaport de  depozitare, instrumentar electronic, digitalizare, date deschise, date științifice FAIR, infrastructură digitală

Rezumatul proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colecțiile de culturi microbiene sunt considerate a fi un  mijloc de conservare a microorganismelor ex situ, iar funcţionarea durabilă și completarea lor permanentă, prezintă o necesitate principială pentru extinderea în continuare a biotehnologiilor microbiene în toate ţările industrial dezvoltate. Datele despre culturile conservate și păstrate în colecții sunt la fel de valoroase ca organismul însuși, iar cercetătorii trebuie să aibă acces la aceste informații. În acest sens este necesară elaborarea unui instrumentariu electronic în baza principiilor Științei Deschise, care să permită posesorilor de colecții să-și stocheze informațiile pe care le consideră necesare despre colecția proprie, sa facă transfer de cunoștințe cu partenerii din alte colecții, dar totodată și cu proiectanții de tehnologii, care implică utilizarea microorganismelor. În baza de date cercetătorii și taxonomiștii pot selecta tulpinile pentru o anumită aplicație de cercetare, sau de inițiere a unei tehnologii. Elaborarea instrumentarului electronic al CNMN (prin utilizarea principiului Agile), documentațarea CNMN și pregătirea datelor în conformitate cu principiile FAIR ar facilita integrarea acesteia cu infrastructura naționala a AGEPI cât și integrarea în infrastructura digitală pan-europeană MIRRI (Microbial Resource Research Infrastructure) din cadrul ESFRI, care este parte a EOSC- Life, ceia ce ar permite aplicarea la proiecte internaționale, ce țin de biodiversitatea microbiană și aplicarea microorganismelor în diverse ramuri ale economiei. Pornind de la caracterul interdisciplinar al proiectului pentru realizarea acestuia vor fi aplicate metode specifice domeniilor: microbiologie, biotehnologie, educație, IT. Ca rezultat al implementării proiectului va fi elaborat instrumentariul electronic al CNMN, care va asigura conectarea la infrastructurile naționale și internaționale,  păstrarea și partajarea în siguranță a datelor.

Etape de realizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa I. Conceptualizarea CNMN, ca parte componenta a infrastructurii pan-europene de conservare a biodiversității microbiene, in conformitate cu principiile FAIR pentru datele științifice (ușor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile)

- Implementarea principiilor de baza a managementului  calității privitor elaborarea pașapoartelor de depozitare a tulpinilor.

- Conceptualizarea sistemului infomațional al CNMN in conformitate cu principiile FAIR pentru datele științifice

Etapa II. Digitizarea, procesarea și standardizarea datelor științifice din cadrul CNMN

- Identificarea ariilor de aplicare a  tulpinilor de microorganisme identificate  si completarea pașapoartelor.

- Digitizarea, procesarea și standardizarea datelor științifice din cadrul CNMN și elaborarea instrumentarului electronic al sistemului informațional al CNMN.

Echipa proiectului

 

 

 

dr. Bogdan Nina

dr. Bîrsa Maxim

dr. Sîrbu Tamara

drd. Cojocaru Irina

dr. Cernăuțeanu Victor