Invitație - simpozion științific național cu participare internațională "BIOTEHNOLOGII MODERNE - SOLUȚII PENTRU PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE"

03.03.2021

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie  vă invită să participați la Simpozionul Științific Național cu participare internațională "BIOTEHNOLOGII MODERNE - SOLUȚII PENTRU PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE", lucrările căruia se vor desfășura pe data de 20-21 mai 2021, în format ONLINE.

Evenimentul este unul interdisciplinar și prezintă un forum pentru discuții despre evoluția actuală și dezvoltarea colaborării în domeniul biotehnologiei moderne.

În cadrul Simpozionului vor activa 2 platforme pentru discuții cu următoarele tematici:

 1. Biotehnologii moderne - soluții pentru protejarea și remedierea mediului.
 2. Preparate  microbiene  –  elaborare și perspectiva utilizării

Termene-limită

Înregistrarea 15 martie 2021
Prezentarea rezumatelor 31 martie 2021
Notificare privind acceptarea rezumatului 15 aprilie 2021
Program Final 30 aprilie 2021

Organizare

Înregistrarea, participarea și publicarea rezumatelor Simpozionului este gratuită! Limbile de lucru a conferinței: română, engleză.

Descărcați Modelul de perfectare a tezelor

Descărcați Fișa de înregistrare 

Culegerea de lucrării a Simpozionului va fi plasată pe site-ul IMB  http://www.imb.md

Fișa de înregistrare trebuie transmisă la adresa de e-mail: microbiotech@imb.md

Comitetul organizatoric

Comitetul științific

 1. Chiselița Oleg, doctor în biologie, conferențiar cercetător;
 2. Miscu Vera, doctor în biologie, conferențiar cercetător;
 3. Iațco Iulia, doctor în biologie, conferențiar cercetător;
 4. Beșliu Alina, doctor în biologie;
 5. Mereniuc Radu, cercetător științific.
 1. Rudic Valeriu, academician, Om Emerit al Republicii Moldova;
 2. Cepoi Liliana, doctor în biologie, conferențiar cercetător;
 3. Corcimaru Serghei, doctor în biologie, conferențiar cercetător;
 4. Chiriac Tatiana, doctor în biologie, conferențiar cercetător;
 5.  Postolachi Olga, doctor în biologie, conferențiar cercetător

Contacte

Institutul de Microbiologie și Biotechnologie   

str.  Academiei 1, MD 2028, Chisinau, Moldova

Phone/Fax: +373 22 725754 ;

Phone : +373 22 725524 ;

e-mail: microbiotech@imb.md

Website: http://www.imb.md

Categorie:
Cuvinte-cheie: