Miscu Vera

Titlul: Doctor în științe biologice, conferențiar cercetator
Funcția: Cercetător științific coordonator
Laboratorul Ficobiotehnologie
Telefon: 373-22 72-55-24 
Email: corolevscaia@yahoo.com

Scopus Author ID
Pagina personală în Instrumentul BIbliometric Național    

CV Ro

Domeniul de cercetare

167 – Biotehnologie; specialitatea 167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie:
Principii active din cianobacterii şi microalge şi preparate polifuncţionale noi  pe baza lor: modele de sinteză orientată, procedee şi tehnici de procesare, formule şi compoziţii, tehnologii de obţinere, studii experimentale. Modele de acumulare a metalelor grele de către cianobacterii și microalge; Modele de sinteză a nanoparticulelor și apreciere a toxicității lor cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor.

Publicații
Proiecte
67 publicaţii, inclusiv 1 capitol în monografie (editura SPRINGER), 2 articole în reviste științifice cotate ISI și SCOPUS, 16 articole în reviste din Registrul național al revistelor de profil acreditate, 31 teze ale conferințelor științifice internaționale, 17 brevete de invenții.
 
Publicații în Acces Deschis
2017
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. FURDUI, Teodor; DUCA, Gheorghe; GULEA, Aurelian; TODERAŞ, Ion; CIOCHINĂ, Valentina; CEPOI, Liliana; CHIRILOV, Alexandru; CODREANU, Svetlana; MISCU, Vera. Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere). In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 170-175. ISSN 1857-064X.
2. FURDUI, Teodor; DUCA, Gheorghe; GULEA, Aurelian; TODERAŞ, Ion; CIOCHINĂ, Valentina; CEPOI, Liliana; CHIRILOV, Alexandru; CODREANU, Svetlana; MISCU, Vera. Savant de renume mondial și BioR-ul. Acad. V. Rudic la 70 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 1(44), pp. 172-175. ISSN 1857-0461.
3. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 105-110. ISSN 1857-064X.
2016
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDIC, Valeriu; CODREANU, Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera. File din istoria Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 1(328), pp. 101-123. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; SADOVNIC, Daniela; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Relevanța testului TBARS în determinarea stresului oxidativ la Spirulina platensis pe durata ciclului de cultivare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 143-149. ISSN 1857-064X.
3. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; SADOVNIC, Daniela; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 134-142. ISSN 1857-064X.
2015
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; SADOVNIC, Daniela; CHELMENCIUC, Viorica; MISCU, Vera; DIDÎC, Irina. Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 1(325), pp. 146-153. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; CHELMENCIUC, Viorica. Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe durata cultivării în dependenţă de iluminare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 3(327), pp. 156-162. ISSN 1857-064X.
3. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica. Dinamica modificării componenţei biochimice a Spirulinei pe durata cultivării în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 3(327), pp. 142-149. ISSN 1857-064X.
2014
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; VALUŢĂ, Ana; CODREANU, Svetlana; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu. Producerea de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis pe durata ciclului vital sub influenţa metalocomplexelor Co (II) cu bazele Schiff. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 2(323), pp. 163-171. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; CODREANU, Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera. 55 de ani ai ştiinţei microbiologice din Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 3(324), pp. 185-192. ISSN 1857-064X.
2013
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; GHELBET, Viorica; IAŢCO, Iulia; COROPCEANU, Eduard; PISARENCO, Maia; RUDIC, Valeriu. Activitatea antioxidantă a haematococcus pluvialis la diferite etape ale ciclului vital in prezenţa compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 1(319), pp. 126-136. ISSN 1857-064X.
2. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; VALUŢĂ, Ana; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu; DJUR (MAXACOVA), Svetlana. Determinarea dependenței corelaționale dintre valorile testului ABTS și conținutul de carotenoizi în extractele etanolice din biomasa algei verzi Haematococcus Pluvialis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 3(321), pp. 146-153. ISSN 1857-064X.
2012
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDIC, Valeriu; CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; LOZAN, Vasile; COROPCEANU, Eduard; BOLOGA, Olga. Acţiunea compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele asupra unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 1(316), pp. 144-151. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; GUŢUL, Tatiana; TODOSICIUC, Alexandr. Aprecierea toxicităţii nanoparticulelor CdSe, ZnSe şi ZnS faţă de microalga porphyridium cruentum . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 2(317), pp. 118-125. ISSN 1857-064X.
2011
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; SADOVNIC, Daniela; IAŢCO, Iulia; RUDIC, Valeriu. Procedee noi de sporire a nivelului de acumulare a unor bioelemente antioxidante în biomasa microalgei verzi Haematococcus Pluvialis . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1(313), pp. 121-128. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; UNGUREANU, Laurenţia; IAŢCO, Iulia; SADOVNIC, Daniela. Antiantioxidanţii de origine vegetală şi acţiunea lor de stabilizare a componentelor extractive. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 112-118. ISSN 1857-064X.
2010
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; CHIRIAC, Tatiana; SADOVNIC, Daniela. Antioxidant activity of ethanol extracts from Spirulina and Nostoc. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 2(311), pp. 169-175. ISSN 1857-064X.
2. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu. Aprecierea activităţii antioxidante şi antiradicalice a extractelor din Porphyridium cruentum prin aplicarea metodelor non-specifice. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 3(312), pp. 114-120. ISSN 1857-064X.
2009
Articole din reviste naționale
Fără categorie
1. MISCU, Vera. Acumularea astaxantinei în biomasa haematococcus pluvialis la cultivare pe mediu cu compuşi coordinativi ai FE(III) cu aminoacizii. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 3(309), pp. 143-150. ISSN 1857-064X.
2. MISCU, Vera. Solubilitatea astaxantinei în diferite tipuri de uleiuri vegetale alimentare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 1(307), pp. 128-134. ISSN 1857-064X.
3. MISCU, Vera; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; RUDIC, Valeriu. Activitatea antioxidantă şi antiradicalică aextractului etanolic de astaxantină. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 3(309), pp. 127-136. ISSN 1857-064X.
2008
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; SOBOLEVA, Inessa; MISCU, Vera; IAŢCO, Iulia; CHELMENCIUC, Viorica. Studiul aspectelor biotehnologice de utilizare a algei roşii Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 în calitate de sursă de acid eicosapentaenoic . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2008, nr. 7(17), pp. 10-15. ISSN 1814-3237.
Fără categorie
1. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; COJOCARI, Angela; MISCU, Vera; IAŢCO, Iulia; RUDIC, Valeriu. Acumularea acizilor arahidonic şi eicosapentaenoic de către porphyridium cruentum CNM-AR-01 sub influenţa cobaltului. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, nr. 1(304), pp. 126-131. ISSN 1857-064X.
 1. 15.817.05.01F (2015-2019) Stresul oxidativ indus de condițiile tehnologice și influența lui asupra calității biomasei de spirulină. Executant
 2. 14.518.02.02A (2014-2015) Tehnologii cost eficiente de obținerea nanoparticulelor de argint cu utilizarea cianobacteriilor și microalgelor ca suport. Executant
 3. 1.817.08.18F (2011-2014) Stabilirea mecanismelor de modificare a statutului oxidativ şi a componenţei biochimice a biomasei unor microalge sub acţiunea metalocomplexelor în scopul obţinerii preparatelor antioxidante. Executant
 4. 10.824.09.114T (2010-2011) Implementarea producerii industriale şi utilizării clinice a preparatului inovaţional – Ferribior (naţional). Executant
 5. 10.820.08.08/BA       (2019-2010) Monitoringul şi ameliorarea surselor de materie primă cu conţinut valoros de elemente esenţiale în baza plantelor acvatice superioare. Executant
 6. 09.816.09.03A (2009-2010) Preparate antiaterogene de origine algală.Executant
 7. 06.411.051F (2006 -2010) Fundamentarea ştiinţifică a sintezei orientate a substanţelor bioactive de către microorganisme. Compartimentul: Valorificarea potenţialului fiziologo-biochimic al microalgelor şi cianobacteriilor în calitate de surse de produse nutraceutice şi farmaceutice noi (naţional). Executant
 8. 06.411.016A (2006-2010) Elaborarea biotehnologiilor de producere şi folosire a preparatelor microbiene pentru agricultură, industria alimentară şi medicină, comparimentul: Preparate nutraceutice şi farmaceutice noi de origine algală- biosinteza, obţinerea şi stabilizarea lor. Executant
 9. 07.420.03.05A (2007-2008) Preparate antiaterogene de origine algală. Executant
 10. 07.420.54T (2007-2008) Implementarea tehnologiilor de producere a preparatelor BioR-crom şi BioR-zinc şi a utilizării lor pentru reabilitarea pacienţilor cu afecţiuni de diversă etiologie, participanţi la conflicte militare locale şi internaţionale. Executant
 11. 407.471T (2007-2008) Implementarea tehnologiilor de producere şi utilizare a preparatelor de origine algală la sporirea spermatogenezei la tauri şi vieri. Executant