Rudi Ludmila

Titlul: Doctor în biologie, conferențiar cercetator
Funcția: Șef laborator
Laboratorul Ficobiotehnologie
Telefon: 373-22 72-57-54
Email: rudiludmila@gmail.com

ORCiD
Scopus Author ID
Pagina personală în Instrumentul BIbliometric Național    


CV Ro

Domeniul de cercetare

Domeniul de activitate: 167 – Biotehnologie; specialitatea 167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie: Principii active din cianobacterii şi microalge şi preparate polifuncţionale noi pe baza lor: modele de sinteză orientată, procedee şi tehnici de procesare, formule şi compoziţii, tehnologii de obţinere, studii experimentale. Modele de sinteză a nanoparticulelor și apreciere a toxicității lor cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor. Formarea de idei noi despre conceptul stresului oxidativ.

 

Publicații
Proiecte

204 publicaţii, inclusiv 4 capitole în monografii (editura SPRINGER, John Wiley & Sons), 15 articole înregustrate în bazele de date WoS și SCOPUS, 6 articole în reviste din străinătate recunoscute, 37 articole în reviste din Registrul național al revistelor de profil acreditate, 86 teze ale conferințelor științifice naționale și internaționale, 38 brevete de invenții.

Publicații în Acces Deschis
2017
Articole din reviste naționale
Categoria C
1. BATÎR, Ludmila; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; BÎRSA, Maxim; ROŞCA, Mariana; TALPĂ, Mihaela; RUDI, Ludmila. Acțiunea antioxidantă a unor extracte din biomasa de spirulină. In: Intellectus. 2017, nr. 4, pp. 83-86. ISSN 1810-7079.
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; BECZE, Anca; SIMEDRU, Dorina; RUDIC, Valeriu. Conţinutul pigmenţilor şi activitatea antioxidantă la Arthrospira Platensis în condiţii de stres hipotermic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 3(333), pp. 136-144. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 105-110. ISSN 1857-064X.
2016
Articole din reviste internaționale
1. ZINICOVSCAIA, Inga; RUDI, Ludmila; VALUŢĂ, Ana; CEPOI, Liliana; VERGEL, Konstantin; FRONTASEVA, Marina; SAFONOV, Alexey; WELLS, Markus; GROZDOV, D. Biochemical Changes in Nostoc linckia Associated with Selenium Nanoparticles Biosynthesis. In: Ecological Chemistry and Engineering S. 2016, nr. 4(23), p. 0. ISSN 1898-6196.
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; SADOVNIC, Daniela; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Relevanța testului TBARS în determinarea stresului oxidativ la Spirulina platensis pe durata ciclului de cultivare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 143-149. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; SADOVNIC, Daniela; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; DONI, Veronica. Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 134-142. ISSN 1857-064X.
2015
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; SADOVNIC, Daniela; CHELMENCIUC, Viorica; MISCU, Vera; DIDÎC, Irina. Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 1(325), pp. 146-153. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; CHELMENCIUC, Viorica. Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe durata cultivării în dependenţă de iluminare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 3(327), pp. 156-162. ISSN 1857-064X.
3. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; DUMBRĂVEANU, Veronica; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica. Dinamica modificării componenţei biochimice a Spirulinei pe durata cultivării în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 3(327), pp. 142-149. ISSN 1857-064X.
2014
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; VALUŢĂ, Ana; CODREANU, Svetlana; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu. Producerea de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis pe durata ciclului vital sub influenţa metalocomplexelor Co (II) cu bazele Schiff. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 2(323), pp. 163-171. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; RUDI, Ludmila; ŞOVA, Sergiu. Cianobacteria spirulina platensis — matrice pentru producerea compuşilor organici selenocomponenţi . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 1(32), pp. 83-88. ISSN 1857-0461.
2013
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; GHELBET, Viorica; IAŢCO, Iulia; COROPCEANU, Eduard; PISARENCO, Maia; RUDIC, Valeriu. Activitatea antioxidantă a haematococcus pluvialis la diferite etape ale ciclului vital in prezenţa compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 1(319), pp. 126-136. ISSN 1857-064X.
2. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; VALUŢĂ, Ana; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu; DJUR (MAXACOVA), Svetlana. Determinarea dependenței corelaționale dintre valorile testului ABTS și conținutul de carotenoizi în extractele etanolice din biomasa algei verzi Haematococcus Pluvialis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 3(321), pp. 146-153. ISSN 1857-064X.
2012
Articole din reviste naționale
Categoria C
1. BULIMAGA, Valentina; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; PISOV, Maria; RUDI, Ludmila; RUDIC, Valeriu. Capacitatea antioxidantă a preparatelor de ficocianină obţinute în baza biomasei de spirulină îmbogăţite cu germaniu. In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2012, nr. 1(51), pp. 9-13. ISSN 1814-3237.
Categoria B
1. RUDIC, Valeriu; CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; LOZAN, Vasile; COROPCEANU, Eduard; BOLOGA, Olga. Acţiunea compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele asupra unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 1(316), pp. 144-151. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; GUŢUL, Tatiana; TODOSICIUC, Alexandr. Aprecierea toxicităţii nanoparticulelor CdSe, ZnSe şi ZnS faţă de microalga porphyridium cruentum . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 2(317), pp. 118-125. ISSN 1857-064X.
2011
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; SADOVNIC, Daniela; IAŢCO, Iulia; RUDIC, Valeriu. Procedee noi de sporire a nivelului de acumulare a unor bioelemente antioxidante în biomasa microalgei verzi Haematococcus Pluvialis . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1(313), pp. 121-128. ISSN 1857-064X.
2. RUDIC, Valeriu; CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; GHELBET, Viorica; CHELMENCIUC, Viorica; LOSEVA, Ludmila; JILIŢOVA, Iulia; DENCICOV-CRISTEA, Lidia. Obţinerea biomasei fiercomponente de Porphyridium Cruentum şi aprecierea activităţii ei antioxidante. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 147-154. ISSN 1857-064X.
3. RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; UNGUREANU, Laurenţia; IAŢCO, Iulia; SADOVNIC, Daniela. Antiantioxidanţii de origine vegetală şi acţiunea lor de stabilizare a componentelor extractive. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 112-118. ISSN 1857-064X.
2010
Articole din reviste naționale
Categoria B
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; CHIRIAC, Tatiana; SADOVNIC, Daniela. Antioxidant activity of ethanol extracts from Spirulina and Nostoc. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 2(311), pp. 169-175. ISSN 1857-064X.
2. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu. Aprecierea activităţii antioxidante şi antiradicalice a extractelor din Porphyridium cruentum prin aplicarea metodelor non-specifice. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 3(312), pp. 114-120. ISSN 1857-064X.
2009
Articole din reviste naționale
Fără categorie
1. MISCU, Vera; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; RUDIC, Valeriu. Activitatea antioxidantă şi antiradicalică aextractului etanolic de astaxantină. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 3(309), pp. 127-136. ISSN 1857-064X.
2008
Articole din reviste naționale
Alte reviste
1. CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; SOBOLEVA, Inessa; MISCU, Vera; IAŢCO, Iulia; CHELMENCIUC, Viorica. Studiul aspectelor biotehnologice de utilizare a algei roşii Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 în calitate de sursă de acid eicosapentaenoic . In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2008, nr. 7(17), pp. 10-15. ISSN 1814-3237.
Fără categorie
1. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; COJOCARI, Angela; MISCU, Vera; IAŢCO, Iulia; RUDIC, Valeriu. Acumularea acizilor arahidonic şi eicosapentaenoic de către porphyridium cruentum CNM-AR-01 sub influenţa cobaltului. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, nr. 1(304), pp. 126-131. ISSN 1857-064X.
2. RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; COJOCARI, Angela; RUDIC, Valeriu. Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extractelor din biomasa de spirulină. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, nr. 3(306), pp. 119-128. ISSN 1857-064X.
 1. 20.80009.5007.05. (2020-2023) Nanoparticule biofuncționalizate – obținerea cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor (MetBFN). Executant
 2. 15.817.05.01F (2015-2019) Stresul oxidativ indus de condițiile tehnologice și influența lui asupra calității biomasei de spirulină. Executant
 3. 16.80013.16.05.18/Ro (2016-2018) Modificarea statutului redox șia expresiei genelor legate de stres la Spirulina (Arthrospira) în condiții de stres oxidativ indus (ReGeSpi). Executant
 4. 16.00.1353.50.07A (2016- 2018) Tehnologii de biosinteză a nanoparticulelor de seleniu cu utilizarea spirulinei. Executant
 5. 14.518.02.02A (2014-2015) Tehnologii cost eficiente de obținerea nanoparticulelor de argint cu utilizarea cianobacteriilor și  microalgelor  ca suport. Executant
 6. 13.820.18.01/BA (2013-2014) Elaborarea și implementarea tehnologiei de obținere a premixelor selencomponente în baza biomasei de spirulină. Executant
 7. 1.817.08.18F (2011-2014) Stabilirea mecanismelor de modificare a statutului oxidativ şi a componenței biochimice a biomasei unor microalge sub acţiunea metalocomplexelor în scopul obţinerii preparatelor antioxidante. Executant
 8. 11.836.05.06F (2011–2012) Aprecierea efectelor nanoparticulelor CdSe, ZnSe, ZnS asupra proceselor de protecţie antioxidantă la microalge şi cianobacterii la pătrunderea lor în celulă şi imobilizarea pe suprafaţa lor. Executant
 9. 10.820.04.17         RoA         (2010-2012)         Bioacumularea         şi         recuperarea microcomponentelor metalice din şlamul rezultat la solubilizarea alcalină a uraniului din minereu cu ajutorul cianobacteriilor şi microlagelor. Executant 10.824.09.114T (2010-2011) Implementarea producerii industriale şi utilizării clinice a preparatului inovaţional – Ferribior (naţional). Executant
 10. 10.820.08.08/BA (2009-2010) Monitoringul şi ameliorarea surselor de materie primă       cu conţinut valoros de elemente esenţiale în baza plantelor acvatice superioare. Executant
 11. 09.816.09.03A (2009-2010) Preparate antiaterogene de origine algală. Director proiect.
 12. 07.420.54T (2007-2008) Implementarea tehnologiilor de producere a preparatelor BioR-crom şi BioR-zinc şi a utilizării lor pentru reabilitarea pacienţilor cu afecţiuni de diversă etiologie, participanţi la conflicte militare locale şi internaţionale. Executant
 13. 407.471T (2007-2008) Implementarea tehnologiilor de producere şi utilizare a preparatelor de origine algală la sporirea spermatogenezei la tauri şi vieri. Executant
 14. 06.411.051F (2006 -2010) Fundamentarea ştiinţifică a sintezei orientate a substanţelor bioactive de către microorganisme. Compartimentul: Valorificarea potenţialului fiziologo-biochimic al microalgelor şi cianobacteriilor în calitate de surse de produse nutraceutice şi farmaceutice noi (naţional). Executant
 15. 06.411.016A (2006-2010) Elaborarea biotehnologiilor de producere şi folosire a preparatelor microbiene pentru agricultură, industria alimentară şi medicină, comparimentul: Preparate nutraceutice şi farmaceutice noi de origine algală- biosinteza, obţinerea şi stabilizarea lor. Executant