Ţurcan Olga

Publicații
Proiecte
30 publicaţii, 3 brevete de invenţie
 
Publicații în Acces Deschis
  1. 20.80009.7007.09 „Conservarea şi valorificarea biodiversităţii microbiene în calitate de suport pentru dezvoltarea tehnologiilor şi agriculturii durabile, integrarea ştiinţei şi educaţiei” (2020 – 2023, coord. Sîrbu Tamara).
  2. 15.817.05.17A. Potenţialul nanotehnologic în bioremedierea solului contaminat cu poluanţi organici persistenţi (2015 – 2019, coord. CORCIMARU Serghei).
  3. 11.817.08.44A. Elaborarea tehnologiilor de selectare şi cultivare dirijată a tulpinilor de alge producătoare de principii biologic active şi utilizarea biomasei algale. (2011-2014, coord. ŞALARU V.. 11.817.08.18F. Stabilirea mecanismelor de modificare a statutului oxidativ şi a componenţei biochimice a biomasei unor microalge sub acţiunea metalocomplexelor în scopul obţinerii preparatelor antioxidante . (2011 – 2014, coord. RUDIC Valeriu)
  4. Proiect pentru tineri cercetători: 13.819.18.07A. Procedee inovative de valorificare a potenţialului biosintetic al microalgei Dunaliella salina – superproducent de carotenoizi şi glicerol. (2013 – 2014, coord. BIVOL Cezara.).